Supportive Structures
Supportive Structures är en grupp konsthantverkare som behärskar en rad material och tekniker; från keramik, glas och metall till stickning, tryck och performance. De enas i att använda hantverket som metod för att öka förståelsen för världen omkring oss. Kroppen spelar en central roll både i processen och i mötet med verken – gruppen fokuserar på det fysiska för att förstå vår position i det evigt föränderliga materiella landskapet vi lever i.
Supportive Structures is a group of artisans who master a range of materials and techniques; from ceramics, glass and metal to knitting, printing and performance. They use craft as a method to increase understanding of the world around us. The human body plays a central role both in the process and in the encounter with the works - the group focuses on the physical objects in order to understand our position in the ever-changing material landscape we live in.
Konstfack master's of CRAFT! 2022 • Berenice Hernandez, Phantom Limbs och Ghost Architecture, Molnia Efremov, Lizzie Abbott
Back to Top