Pank är en verkstad och galleri som drivs av en samling kreatörer med koppling till arkitektur i olika former. Här bedrivs en blandning av kommersiella uppdrag ihop med egen konstnärlig utforskning. Lokalen på Hägerstensåsen är även öppen som samlingsplats och utställningsyta för konsthantverk och kreativt skapande i alla dess former.
Pank is a workshop and gallery run by a cluster of creators connected to architecture in different forms. At pank they conduct a mixture of commercial assignments and own artistic exploration. The premises at Hägerstensåsen also function as a hub for craft and creative endeavors in any form.

Besöksadress / Visiting address • Sparbanksvägen 70, Hägersten
..................................................................

UTSTÄLLNING & ÖPPEN ATELJÉ / EXHIBITION & OPEN STUDIO • Studio PANK Vernissage

Vernissage / Opening • 1 oktober 17:00-22:00
Medverkande / Artists • Amanda Hjälmeby, Hannes Hemb, Jonathan Berglund, Mikael Johansson, Patrik Johansson
Om • Besök studio Pank i den nya lokalen och se hur medlemmarna jobbar. Bland annat visas designprocessen för stolen till morgondagens workshop.
Om medverkande • Pank är en verkstad och galleri som drivs av en samling kreatörer med koppling till arkitektur i olika former. Här bedrivs en blandning av kommersiella uppdrag ihop med egen konstnärlig utforskning. Lokalen på Hägerstensåsen är även öppen som samlingsplats och utställningsyta för konsthantverk och kreativt skapande i alla dess former.
About • Visit studio Pank in the their new studio and see and see what the different members are working on. You will also be able to see the design process that led up to the chair, in tomorrow's workshop.
About artists • Pank is a workshop and gallery run by a cluster of creators connected to architecture in different forms. At pank they conduct a mixture of commercial assignments and own artistic exploration. The premises at Hägerstensåsen also function as a hub for craft and creative endeavors in any form.
..................................................................

WORKSHOP • Stol Workshop
2 oktober 12:00-16:00
Medverkande / Artists • Amanda Hjälmeby, Hannes Hemb, Jonathan Berglund, Mikael Johansson, Patrik Johansson
Om • En stol anses ibland vara det finaste och svåraste en formgivare kan göra. Men måste det vara så svårt? Studio Pank bjuder in till sitt snickeri och låter besökarna bygga en enkel stol på mindre än 20 minuter, för under en hundralapp. Med denna avdramatisering av möbelbyggandet hoppas medlemmarna i Pank att höja intresset för konstarten, stärka självförtroendet och få fler att ta en aktiv roll i skapandet av sin miljö. Ingen förkunskap krävs. Lämpligt för alla åldrar. Barn i vuxens sällskap.
About • A chair can be regarded as the hardest thing a designer can make. Does it have to be that hard? Studio Pank invite you to a chair workshop where you can learn how to build a simple chair for 100 sek, in less than 20 minutes. No prior knowledge needed. With this demystifying of the process the members of Studio Pank hope to encurage to have an active role in the creation of their environment. Suits all ages. Children with adult supervision.
..................................................................

PANK • Stolworkshop

Back to Top