Pank är en verkstad och galleri som drivs av en samling kreatörer med koppling till arkitektur i olika former. Här bedrivs en blandning av kommersiella uppdrag ihop med egen konstnärlig utforskning. Lokalen på Hägerstensåsen är även öppen som samlingsplats och utställningsyta för konsthantverk och kreativt skapande i alla dess former.
Pank is a workshop and gallery run by a cluster of creators connected to architecture in different forms. At pank they conduct a mixture of commercial assignments and own artistic exploration. The premises at Hägerstensåsen also function as a hub for craft and creative endeavors in any form.

PANK • Stolworkshop

Back to Top