Vävgruppen Studio Supersju grundades 2016 och består av sex medlemmar med olika bakgrund och utbildning, och med väven som gemensam nämnare. De vill inte fastna i traditionen och strävar mot att ta hantverket in i en ny tid.
The weaving group Studio Supersju was founded in 2016. The six active members have different educational backgrounds, artistic expressions, and goals with weaving as a common ground. They move the the traditional craft of weaving into a new era.

www.studiosupersju.com
Besöksadress/Visiting address: Sparbanksvägen 85, Hägersten
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Studio Supersju: Snacks
Vernissage/Opening: 1 oktober 17.00-20.00
2 oktober 17.00-20.00, 3 oktober 09.00-16.00, 4 oktober 09.00-16.00
Medverkande / Artists: Ia Centerhall, Arianna E. Funk, Mirjam Hemström, Miriam Parkman, Vega Määtta-Siltberg, och Siri Pettersson.
Om: I denna utställning visar gruppens medlemmar sitt konst- och hantverk i liten skala. I den senaste grupputställningen, som exponerades på Västernorrlands Museum, visade gruppen bredden av sitt skapande – både bokstavligt och filosofiskt. Studio Supersju vill att fler ska upptäcka och bli nyfikna på samtida vävkonst och hantverk. De välkomnar till öppen ateljé i samband med utställningen.
About: In this exhibition, the members of Studio Supersju will show a small extent of their craft and artwork. In their latest group exhibition at Västernorrlands Museum they could show the breadth of their work, literally and figuratively. The group wants people to discover the craft of weaving, and greet you welcome to their open studios in conjunction with the exhibition in the same studio.
..................................................................

Öppen ateljé / Open studio • Open Weaving Studio
1 oktober 10.00-16.00, 2 oktober 10.00-16.00, 3 oktober 10.00-16.00, 4 oktober 10.00-16.00
Medverkande / Artists: Ia Centerhall, Arianna E. Funk, Mirjam Hemström, Miriam Parkman, Vega Määtta-Siltberg, Siri Pettersson
Om: Studio Supersju vill att fler ska upptäcka och bli nyfikna på samtida vävkonst och hantverk. I samband med utställningen Studio Supersju: Snacks välkomnar de till öppen ateljé i samma lokal. Träffa alla medlemmarna i Ariannas studio en inspirerande garnfylld miljö med två stora vävstolar igång. Medlemmarna i gruppen arbetar i liknade studior i Stockholm och Göteborg.
About: Studio Supersju wants as many people as possible to discover contemporary art and craft weaving. In conjunction with the exhibition Studio Supersju: Snacks they welcome you to an open studio. Meet the members in an inspiring, yarn-filled setting with two large looms at work. This studio is Arianna's but the members all work in similar studios in Stockholm and Gothenburg.
..................................................................

Artist talk • Afterweave in the Studio
3 oktober 15.00-19.00
Medverkande / Artists: Ia Centerhall, Arianna E. Funk, Mirjam Hemström, Miriam Parkman, Vega Määtta-Siltberg, Siri Pettersson
Om: Studio Supersju bjuder in till "After Weave" på lördagkväll. Diskutera textilkonst och samtidsväv med medlemmarna i en inspirerande ateljémiljö.
About: Studio Supersju invite you to "After Weave" on Saturday evening. Discuss textile art and contemporary weaving with the members in an inspiring studio setting.
..................................................................

Studio Supersju • Arianna E. Funk, Open Weaving Studio • Foto: Arianna E. Funk

Back to Top