Vävgruppen Studio Supersju grundades hösten 2016. Våra sex aktiva medlemmar har olika bakgrund, utbildning, uttryck och mål men väven som gemensam nämnare. Vi vill inte stå fast och trampa i traditionen utan ta hantverket in i en ny tid.
The weaving group Studio Supersju was founded in 2016. Our six active members have different educational backgrounds, artistic expressions, and goals but weaving is our common ground. We don't want to keep treading the same traditional ground, but instead move the craft of weaving into a new era.

www.studiosupersju.com
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Studio Supersju: Snacks
Medverkande / Artists: Ia Centerhall, Arianna E. Funk, Mirjam Hemström, Miriam Parkman, Vega Määtta-Siltberg, och Siri Pettersson.
..................................................................

Öppen ateljé / Open studio • Open Weaving Studio
Medverkande / Artists: Ia Centerhall, Arianna E. Funk, Mirjam Hemström, Miriam Parkman, Vega Määtta-Siltberg, Siri Pettersson
..................................................................

Artist talk • Afterweave in the Studio
Medverkande / Artists: Ia Centerhall, Arianna E. Funk, Mirjam Hemström, Miriam Parkman, Vega Määtta-Siltberg, Siri Pettersson
..................................................................
Back to Top