Studio Solgul
Studio Solgul är en ateljé för konstnärer, konsthantverkare och inredningsarkitekter som i sina respektive praktiker valt att fördjupa sig i olika materialbaserade processer.
Studio Solgul is a studio for artists, artisans and interior designers who in their respective practices chose to immerse themselves in various material-based processes.

Besöksadress / Visiting address Lorensbergsgatan 3, Stockholm

Webbsida
https://studiosolgul.cargo.site/
https://saraelggren.org/
https://www.matildadominique.com/


Instagram
https://instagram.com/matilda_dominique
https://instagram.com/sraelggrn
https://instagram.com/nickralph9

UTSTÄLLNING / EXHIBITIONÖppen ateljé / Open studio Studio Solgul med Matilda Dominique och Sara Elggren
Vernissage / Opening 6 oktober 17.00-20.00
6 oktober 17.00-20.00
7 oktober 12.00-17.00
8 oktober 12.00-17.00
9 oktober 12.00-17.00
Medverkande / Artists Mikaela Cleve, Anton Lundmark, Nick Ralph, Elina Ylhäisi, Sara Elggren, Matilda Dominique
Om • Studio Solgul består av konstnärer, konsthantverkare och inredningsarkitekter som i sina respektive praktiker valt att fördjupa sig i olika materialbaserade processer. Under Stockholm Craft Week öppnas studion upp i ett samarbete med vävarna Matilda Dominique och Sara Elggren.
Om medverkande Mikaela Cleve: konstruerar mönster genom att samla och modifiera objekt.
Matilda Dominique: konstnär och vävare som utforskar strukturer och rumslighet.
Sara Elggren: bildkonst, textilkonst, vävda objekt, rumslig installation, notation
Nick Ralph: konstnär som arbetar intuitivt med lager av färg och mixed media
Elina Ylhäisi: bildkonstnär som jobbar med berättande, krukväxter och mellanrum.
Anton Lundmark: teckning, bilar och överblivet material.
About Studio Solgul is a studio for artists, artisans and interior designers who in their respective practices chose to immerse themselves in various material-based processes.
About artists Mikaela Cleve: constructs patterns by collecting and modifying objects.
Matilda Dominique: artist and weaver who explores structures and spatiality.
Sara Elggren: visual art, textile art, woven objects, spatial installation, notation
Nick Ralph: artist who works intuitively with layers of color and mixed media
Elina Ylhäisi: visual artist who works with storytelling, potted plants and spaces.
Anton Lundmark: drawing, cars and leftover material.

Studio Solgul • Utställning översiktbild • Mikaela Cleve, Sara Elggren
Back to Top