Studio Solgul
Studio Solgul är en ateljé för konstnärer, konsthantverkare och inredningsarkitekter som i sina respektive praktiker valt att fördjupa sig i olika materialbaserade processer.

Studio Solgul is a studio for artists, artisans and interior designers who in their respective practices chose to immerse themselves in various material-based processes.

Webbsida
https://studiosolgul.cargo.site/
https://saraelggren.org/
https://www.matildadominique.com/

Instagram
https://instagram.com/matilda_dominique
https://instagram.com/sraelggrn
https://instagram.com/nickralph9

Studio Solgul • Utställning översiktbild • Mikaela Cleve, Sara Elggren
Back to Top