Studio Ateljé
Studio Ateljé är en konstnärs- och tuftningsstudio som erbjuder kursverksamhet och studioplatser. Verksamheten drivs av Oscar Wall som själv håller kurser i tuftning och samtidigt ger andra konsthantverkare möjligheten att lära ut sitt hantverk på plats.

Studio Ateljé is an artist studio and tufting workshop that offers course activities and studio space. The business is run by Oscar Wall who himself conduct courses in tufting and at the same time gives other artisans the opportunity to teach their craft on site.
Studio Atelje • Tuftning • Foto: Oscar Wall
Back to Top