Studio Ateljé
Studio Ateljé är en konstnärs- och tuftningsstudio som erbjuder kursverksamhet och studioplatser. Verksamheten drivs av Oscar Wall som själv håller kurser i tuftning och samtidigt ger andra konsthantverkare möjligheten att lära ut sitt hantverk på plats.
Studio Ateljé is an artist studio and tufting workshop that offers course activities and studio space. The business is run by Oscar Wall who himself conduct courses in tufting and at the same time gives other artisans the opportunity to teach their craft on site.

Besöksadress / Visiting address Folkungagatan 132, Stockholm

www.studioatelje.com
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONÖppen ateljé / Open studio Vad är tuftning?
Vernissage / Opening 6 oktober 19.00-22.00
6 oktober 19.00-22.00
7 oktober 12.00-18.00
8 oktober 12.00-18.00
9 oktober 12.00-18.00
Medverkande / Artists Oscar Wall m.fl.
Om • På Studio Ateljé kan du se tuftade verk och själv prova på hur man gör när man tuftar, både med elektriska och pneumatiska maskiner.
Om medverkande Oscar Wall med flera
About Welcome to Studio Ateljé! See tufted works and try for yourself how tufting is done, both with electric and pneumatic machines.
About artists Oscar Wall etc.
Studio Atelje • Tuftning • Foto: Oscar Wall
Back to Top