STHLM GLAS är en glas-studio inriktad på konstnärligt skapande och småskalig produktion. Med en välutrustad verkstad i Gustavsbergs porslinsfabrik skapar de en plattform för samarbeten och glasblåsare att förverkliga projekt.
STHLM GLAS is a glass studio focusing on art and small scale production. With a well-equipped workshop in the old porcelain factory in Gustavsberg they create a platform for collaborations and glassmakers to realize projects.
Besöksadress/Visiting address: Chamottevägen 6, Gustavsberg
..................................................................

Öppen ateljé / open studios STHLM GLAS @ STHLM CRAFT WEEK
2 oktober 12.00-19.00, 3 oktober 12.00-16.00
Glasblåsning / Glassblowing
2 Oktober
12-13: Kristin Larsson
14-16: Liu Chien Kuang
17-19: Simon Klenell
 
3 Oktober
12-14: Ann Wåhlström
14-15: Yoko Yamano
15-16: Rasmus Nossbring
Medverkande / Artists: Rasmus Nossbring, Simon Klenell, Yoko Yamano, Liu Chien Kuang, Ann Wåhlström
Om: Under två dagar kommer konsthantverkarna att hålla verkstad och ateljéer öppna för besök samt demonstrera glasblåsning i hyttan. De vill visa på mångfalden av projekt som genomförts vid STHLM GLAS, vad frukten hantverk och goda samarbeten inom konstarten kan vara.
Om medverkande: Rasmus Nossbring, Simon Klenell, Yoko Yamano, Liu Chien Kuang utgör kärnan i STHLM GLAS. De är alla erfarna glasblåsare med ateljéer i anslutning till glashyttan.
About: During two days of Sthlm Craft week the artists will open up their studios and do demos in the hotshop. They want to show their craft and the diversity of collaboration projects executed at STHLM GLAS.
About artists: Artists Rasmus Nossbring, Simon Klenell, Yoko Yamano, Liu Chien Kuang is the core team of STHLM Glas. They are all experienced glassmakers with studios close to the hotshop.
..................................................................

STHLM GLAS • Glas studio

Back to Top