Stadsmuseet i Stockholm
Stadsmuseet i Stockholm bevarar och levandegör stadens kulturarv för stockholmare, besökare och kommande generationer. I museet kan du följa förvandlingen av Stockholm från en liten plats i norra Europa till en urban, skandinavisk metropol. Den 6-23 oktober visar Stadsmuseet i Stockholm Hantverket, en utställning av Haantverkarna Stockholm.
The City Museum of Stockholm preserves and brings to life the city's cultural heritage for Stockholmers, visitors and future generations. In the museum, you can follow the transformation of Stockholm from a small place in northern Europe to an urban, Scandinavian metropolis. From 6 –23 October with start, the City Museum shows Hantverket , an exhibition by Stockholms Hantverksförening.

Besöksadress / Visiting address Stadsmuseet, Ryssgården, Stockholm
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONHantverket
Vernissage / Opening 5 oktober 18.00-20.00
6 oktober 11.00-20.00
7 oktober 11.00-17.00
8 oktober 11.00-17.00
9 oktober 11.00-17.00  
Medverkande / Artists Katarina Evans, Katarina Brieditis, Bea Szenfeld, Sebastian Schildt, Calle Forsberg, Sofia Björkman, Gunilla Kihlgren och Åsa Pärson
Om • Från 6-23 oktober visar åtta samtida konsthantverkare från Hantverkarna Stockholm sina verk i galleriet på Stadsmuseet Stockholm.
Hantverkarna Stockholm är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. I 175 år har föreningen värnat om hantverksföretag, yrkesutbildning och yrkesskicklighet, samt arbetat för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer, myndigheter och institutioner.Från 6-23 oktober visar åtta samtida konsthantverkare från Hantverkarna Stockholm sina verk i galleriet på Stadsmuseet Stockholm.
Om medverkande Sofia Björkman, smyckekonstnär • Gunilla Kihlgren, glaskonstnär • Åsa Pärson, handvävare • Calle Forsberg, keramiker • Sebastian Schildt, guld- och silversmed • Katarina Evans, textilkonsthantverkare • Katarina Brieditis, textilkonsthantverkare • Bea Szenfeld, papperskonstnär.
About From 6-23 October, eight contemporary craft artists from Hantverkarna Stockholm, show their works at The City Museum of Stockholm
The purpose of Hantverkarna Stockholm (Stockholm Craft and Small Business Association) is to watch over the interests of craft workshops and small business, take an active role in commercial policy, promoting handicrafts, training, professional skills and to improve the status and conditions for crafts in all disciplines. We promote co-operation and contact between individual members, public organizations and institutions.

About artists Sofia Björkman, jewellery artist • Gunilla Kihlgren, glass artist • Åsa Pärson, textile artist • Calle Forsberg, ceramist • Sebastian Schildt, gold- and silversmith • Katarina Evans, textile artist • Katarina Brieditis, textile artist • Bea Szenfeld, paper artist.
Hantverkarna Stockholm • Hantverket • Foto: Thron Ullberg
Back to Top