Smält är en konsthantverkar-trio som består av Lisa H Ericson, Malin Pierre och Helena Malm. De träffades under utbildningen på Konstfack och förenades i sitt gemensamma intresse för glas och korsbefruktningar med andra material.v
The craft trio Smält consists of Lisa H Ericson, Malin Pierre and Helena Malm. They met during their education at Konstfack University of Arts Craft and Design and unite in a common interest for material mix-ups, with glass as their special skill.

www.leceramics.se

Le Ceramics • Lisa Ericson

Back to Top