Slipgatan 13
Slipgatan 13 är adressen tillika namnet på metallverkstaden och ateljén som drivs av Sarah Hurtigkarl och Sofia Eriksson. I lokalen arbetar även konsthantverkarna Yasar Aydin och Filip Palmén.

Slipgatan 13 is the address as well as the name of the collective studio and metal workshop run by Sarah Hurtigkarl and Sofia Eriksson, sharing the space with craft artists Yasar Aydin and Filip Palmén.

Webbsida
www.hurtigkarl.com

www.sofiaerikssonstudio.com

Instagram

www.instagram.com/hurtigkarlstudio
Sarah Hurtigkarl & Sofia Eriksson, Work in progress • Foto: Sofia Eriksson, Sarah Hurtigkarl
Back to Top