Sebastian Schildt verkstäder
I Sebastian Schildt verkstäder arbetar några av Sveriges främsta guld- och silversmeder med korpus och smycken. Verkstaden är belägen i Oxenstiernska malmgården, en unik miljö i en av Östermalms äldsta byggnader.
In Sebastian Schildt verkstäder, some of Sweden's foremost gold- and silversmiths work with corpus and jewellery. The workshop is located in Oxenstiernska malmgården, a unique environment in one of the oldest buildings in the area of Östermalm.

Besöksadress / Visiting address Storgatan 35a, Stockholm
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONDela Det!
Vernissage / Opening 7 oktober 16.00-20.00
7 oktober 16.00-20.00
8 oktober 12.00-17.00
9 oktober 12.00-17.00
Medverkande / Artists Sofia Eriksson, August Happ, Jenny Jansson, Kristin Larsson, Gustaf Lindblom, Karlheinz Sauer, Emelie Liljebäck, Olle Olls, Linda Ottosson
Om • Individens existens baseras på det kollektiva minnet från erfarenheter gjorda av generationer före oss. Det vi gör idag har vi lärt oss av någon annan och sedan vidareutvecklat. Dela med, dela på, dela upp, dela itu, bygga nytt – sharing is caring.
Om medverkande Utställningen är kuraterad av Linda Ottosson, Emelie Liljebäck och Olle Olls som bjudit in nio kollegor att fritt tolka temat “Dela det!”. De inbjudna konsthantverkarna är personer som de på olika sätt haft kunskapsutbyte av.
About The exhibition is curated by Linda Ottosson, Emelie Liljebäck and Olle Olls, who invited nine craft colleagues to interpret the theme "Share it!". The invited artists are people with whom they have had an exchange of knowledge in various ways.
About artists The exhibition is curated by Linda Ottosson, Emelie Liljebäck and Olle Olls, who invited nine craft colleagues to interpret the theme "Share it!". The invited artists are people with whom they have had an exchange of knowledge in various ways.
Sebastian Schildt Verkstäder • Linda Ottosson, Cherry On Top • Foto: Per Myrehed
Back to Top