I Sebastian Schildt verkstäder verkstäder arbetar några av Sveriges främsta guld- och silversmeder med smycken och korpus. Lokalen är belägen i Oxenstiernska malmgården, en unik miljö i en av Östermalms äldsta byggnader.
In the workshop of Sebastian Schildt, some of Sweden's foremost gold and silversmiths work with jewelery and corpus. The premises is located in a unique environment in Oxenstiernska malmgården, one of Östermalm's oldest buildings.

Besöksadress / Visiting address • Storgatan 35a, Stockholm
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Tools of Thought
Vernissage / Opening  • 1 oktober 16.00-20.00
1 oktober 16.00-20.00
2 oktober 11.00-16.00
3 oktober 11.00-16.00
Medverkande / Artists • Tobias Alm, Åsa Elmstam, Fredrik Eriksson, Klara Eriksson, Hannah Blitz- Heyman, Laura Johanna König, Emelie Liljebäck, Magnus Liljedahl, Olle Olls, Linda Ottosson
Om • I utställningen Tools of Thought har konstnärerna skapat verk utifrån konceptet verktyg. Det är verktyg som kan stå för samhälleliga strukturer, som kan skapa nya världar och rasera gamla. Verktyg vars funktion nu är allt annat än vad de en gång var tänkta för. Utställningen är curerad av Linda Ottosson och Olle Olls.
Om medverkande • Tio metallbaserade konstnärerna som gemensamt i deras praktik rör frågor om sakernas funktion och deras påverkan på sin omvärld.
About • In the exhibition Tools of Thought the artists have worked with the concept of Tools. Tools that could stand for societal structures, to create new worlds and destroy the old ones. Tools whose function is different from what was once intended. The exhibition is curated by Linda Ottosson and Olle Olls.
About artistsTen metal-based artists who in their different practices deal with questions about the function of things and their impact on the world around them.
..................................................................

Sebastian Schildt verkstäder • tools of thought • Emelie Liljebäck • Foto: Viktor Nilsson

Back to Top