Sebastian Hägelstam & Johan Schalin
Keramikern Sebastian Hägelstam och silversmeden Johan Schalin har en gemensam fascination för dödskallen. Det är det sista som finns kvar av människan när resten av kroppen har förmultnat men även en symbol som återfinns på hela den kulturella skalan – från den mest banala kitsch till allvarsam memento mori.
The ceramist Sebastian Hägelstam and Johan Schalin, silversmith have a common fascination with the human skull which is the last thing left of man when the rest of the body has withered. It’s also a symbol found on the entire cultural scale - from the most banal kitsch to serious memento mori.

Besöksadress / Visiting address Little Faktory, Bellmansgatan 22C, Stockholm

Instagram
https://www.instagram.com/sebastianhagelstam/
https://www.instagram.com/thblkdr/

UTSTÄLLNING / EXHIBITIONSkullcraft II
Vernissage / Opening 6 oktober 18.00-21.00
6 oktober 18.00-21.00
7 oktober 16.00-20.00
8 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artists Sebastian Hägelstam och Johan Schalin
Om • Dödskallen är bland det sista som finns kvar av människan när resten av kroppen har förmultnat men även en symbol som återfinns på hela den kulturella skalan – från den mest banala kitsch till allvarsam memento mori. I projektet Skullcraft II utforskar Sebastian Hägelstam och Johan Schalin lekfullt och allvarsamt det som finns i och runtomkring denna symbol.
Om medverkande Sebastian Hägelstam är keramiker utbildad vid Capellagården och Konstfack. Johan Schalin är modeskapare och silversmed utbildad på Beckmans och Konstfack.
About The human skull is among the last parts left of man when the rest of the body has withered. It’s also a symbol found on the entire cultural scale - from the most banal kitsch to serious memento mori. In the project Skullcraft edition 2, Sebastian Hägelstam and Johan Schalin explore what is in and around this symbol in a both playful and serious way.
About artists Sebastian Hägelstam is an ceramicist educated at Capellagården and Konstfack. Johan Schalin is an fashion designer and silver smith educated at Beckmans and Konstfack.
Skullcraft • Johan Schalin & Sebastian Hägelstam
Back to Top