Sebastian Hägelstam och Johan Schalin
Keramikern Sebastian Hägelstam och silversmeden Johan Schalin har en gemensam fascination för dödskallen. Det är det sista som finns kvar av människan när resten av kroppen har förmultnat men även en symbol som återfinns på hela den kulturella skalan – från den mest banala kitsch till allvarsam memento mori. I projektet Scullcraft utforskar de lekfullt och allvarsamt det som finns i och runtomkring denna symbol.
The ceramist Sebastian Hägelstam and Johan Schalin, silversmith have a common fascination with the human skull which is the last thing left of man when the rest of the body has withered. It’s also a symbol found on the entire cultural scale - from the most banal kitsch to serious memento mori. In their mutual project Scullcraft they explore what is in and around this symbol in a both playful and serious way.

Instagram
https://www.instagram.com/sebastianhagelstam/
https://www.instagram.com/thblkdr/

Skullcraft • Johan Schalin & Sebastian Hägelstam
Back to Top