Sebastian Hägelstam tog sin masterexamen från Konstfack, keramik och glas 2020. Han arbetar primärt i gjutporslin och inspireras gärna av populärkulturen med de historier och strukturer som finns inbäddade i den.
Johan Schalin tog sin masterexamen från Konstfack, Ädellab 2020. I examensarbetet The Hoard undersökte han genom smycken och föremål, idéer om hur transaktioner, värde och handarbete kopplas samman i vårt samhälle, ett samhälle som han menar har förlorat kontakten med den mänskliga handen.
Sebastian Hägelstam graduated from Konstfack University of Arts Crafts and Design 2020. He works primarily in cast porcelain and is often inspired by popular culture with the stories and structures embedded within.
Johan Schalin works with metal and graduated from Konstfack, Ädellab 2020. In his Master Degree project The Hoard, from Konstfack University of Arts Crafts and Design, he explored through jewelry and objects, ideas about how transactions, value and craft are connected in our society, a society he believes lost contact with the human hand.

Instagram
www.instagram.com/sebastianhagelstam/

www.instagram.com/thblkdr/

Johan Schalin & Sebastian Hägelstam • Skullcraft, Dödskallar & Drinkpinnar • Foto: Sebastian Hägelstam

Back to Top