Projektrum Augsburg

Augsburg är ett projekt- och utställningsrum som tar sin utgångspunkt i snickarmästare Thomas Temptes konstnärskap. Under sommaren och hösten 2022 visas här verk ur Temptes produktion, såväl som en serie utställningar och samtal med andra formgivare, konstnärer och hantverkare.
Augsburg is a project and exhibition space taking its starting point in the artistry of master carpenter Thomas Tempte. During the summer and autumn of 2022, works from Tempte's production will be shown here, as well as a series of exhibitions and talks with other designers, artists and craftsmen.

Besöksadress / Visiting address Vasagatan 25, Stockholm
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONÖppen ateljé / Open studio Projektrum Augsburg
Vernissage / Opening 6 oktober 16.00-19.00
6 oktober 12.00-19.00
7 oktober 12.00-17.00
8 oktober 12.00-17.00
9 oktober 12.00-17.00
Medverkande / Artists Thomas Tempte , Johanna Burström, Hervé Foucher, John Funkquist, Leó Jóhannsson, Niklas Karlsson, Daniel Lundberg, Andreas Nobel, Joakim Zickert, Mohammad Reza Sariri Ola, Lauranne Chapelle-Barry, Evelina Dovsten och Leo Karlsson och konstnärsduon SKYMMER OCH SER med Jenny Magnusson och Patrik Elgström.
Om • Under Stockholm Craft Week visas ”Små saker i trä”, en samlingsutställning med samtida möbelsnickare, formgivare, konstsnickare, slöjdare och bildhuggare. Dessutom visas arbeten av konstsnickare Thomas Tempte: möbler, intarsia, bildhuggeri, rekonstruktioner av historiska snickerimaskiner med mera.
Om medverkande Medverkande i utställningen är alla samtida konstnärer inbjudna av Projektrum Augsburg för att ställa ut i relation till rummet och/eller Thomas Tempte.
About Various works of cabinet maker Thomas Tempte: Furniture, wood inlay, reconstructions and historical woodworking machines etc. Also we exhibit a group exhibition of contemporary artists and craft people within the field of wood.
About artists Participating in the exhibition are all contemporary artists invited by Projektrum Augsburg to exhibit in relation to the room and/or Thomas Tempte.

Visning / Guided tour Visning av utställningarna ”Thomas Tempte” och ”Små saker i trä”
8 oktober 14.00-15.00
9 oktober 14.00-15.00
Medverkande / Artists Johanna Burström, Lauranne Chapelle-Barry, Hervé Foucher, John Funkquist, Leó Jóhannsson, Niklas Karlsson, Daniel Lundberg, Andreas Nobel, Mohammad Reza Sariri Ola, Joakim Zickert, Evelina Dovsten och Leo Karlsson och konstnärsduon SKYMMER OCH SER med Jenny Magnusson och Patrik Elgström.
Om • Med utgångspunkt i konstsnickare Thomas Temptes arbeten och de samtida medverkande i utställningen visar Andreas Nobel projektrum Augsburg. Visningen syftar till ett fördjupat samtal om vikten av konst och hantverk.
Om medverkande Andreas Nobel är inredningsarkitekt och professor i möbeldesign vid Malmstens, Linköpings Universitet. Han har gett ut avhandlingen: Dimmer på upplysningen- text, form och formgivning och intresserar sig för trä, hantverk, rum och form.
About Based on the works of carpenter Thomas Tempte and the contemporary participants in the exhibition, Andreas Nobel will show project room Augsburg with the aim to deepen the discussion on the significance of craft and art. The tour will be held in Swedish but questions can be asked and answered in English.
About artists Andreas Nobel is an interior designer and works as professor at the Malmstens Linköping University. He has wrote the thesis " Shady Enlightenment- textualized thinking and its consequences for design " and take a great interest in wood, craft, space and form.

Föreläsning / Lecture Om förhållningssätt till inredning
8 oktober 15.30
Föranmälan krävs / Registration required • xxx
E-post vid föranmälan / Mail registration • xxx
Kostnad per person / Cost per person • xxx
Medverkande / Artists Jonas Nobel, Fredrik Stenberg och Andreas Nobel
Om • Jonas Nobel och Fredrik Stenberg från Uglycute diskuterar inredning tillsammans med Andreas Nobel, med utgångspunkt från Augsburg.
Om medverkande Uglycute • Ett design- och arkitektkontor med säte i Stockholm. De är dedikerade till att utöka konceptet design genom att korsa det med teamets olika yrken (konstnär, inredningsarkitekt och arkitekt) och att försöka analysera dess inverkan på samhället genom att inte bara öva utan också skriva, undervisa och organisera workshops.
Andreas Nobel • Inredningsarkitekt och professor i möbeldesign vid Malmstens, Linköpings Universitet.
Han har gett ut avhandlingen: Dimmer på upplysningen- text, form och formgivning och intresserar sig för trä, hantverk, rum och form.
About Jonas Nobel and Fredrik Stenberg from Uglycute discuss interior design together with Andreas Nobel, based on Augsburg
About artists Uglycute • A design and architecture office based in Stockholm. They are dedicated to expand the concept of design by crossbreeding it with the teams’ different professions (artist, interior designer and architect) and try to analyze its impact on society not only by practicing but also by writing, teaching and organizing workshops.
Andreas Nobel • An interior designer and works as professor at the Malmstens Linköping University. He has wrote the thesis " Shady Enlightenment- textualized thinking and its consequences for design " and take a great interest in wood, craft, space and form.
Snickericentrum Norra Bantorget • Svarva som förr, Thomas Tempte, Roubos svarv • Fotograf: Sissela Jensen
Back to Top