Projekt P är ett mobilt galleri och en ny typ av plattform som arbetar för att tillgängliggöra materialbaserad konst. Projektet grundades 2018 av Linda Ottosson, Linnéa Jonsson och Ida Brattmo, som tillsammans undersöker alternativ till det traditionella utställningsrummet.
Project P is as a mobile gallery and a new type of platform striving to make material based art available through pop-up exhibitions in alternative locations. The project was founded 2018 by Linda Ottosson, Linnéa Jonsson and Ida Brattmo with the ambition to explore alternative to traditional exhibition spaces.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Let’s park here
Vernissage / Opening  • 2 oktober 11:00-16.00
2 oktober 11:00 - 16:00
3 oktober 11:00 - 16:00
Besöksadress / Visiting address •  Parkeringsplatserna P, kv. Krubban, Storgatan 35a, Stockholm
Medverkande / artists • Isac Blücher, Jenny Jansson, Annie Mo Kjellberg.
Om • I utställningen får du se verk av konstnärer i början av sin karriär. Let’s Park Here lyfter frågor om vem som får synas och var och fokuserar på arbetssituationen för konstnärer idag.
About • In the exhibition you will see works by artists at the beginning of their careers. Let’s Park Here raises questions about who can be seen and where, and focuses on the work situation for artists today.
..................................................................

Projekt P • lets park here

Back to Top