Projekt P är ett mobilt galleri och en ny typ av plattform som arbetar för att tillgängliggöra materialbaserad konst. Projektet grundades 2018 av Linda Ottosson, Linnéa Jonsson och Ida Brattmo, som tillsammans undersöker alternativ till det traditionella utställningsrummet.
Project P is as a mobile gallery and a new type of platform striving to make material based art available through pop-up exhibitions in alternative locations. The project was founded 2018 by Linda Ottosson, Linnéa Jonsson and Ida Brattmo with the ambition to explore alternative to traditional exhibition spaces.

Projekt P • lets park here

Back to Top