Scrolla för svensk text
Programme

Stockholm Craft Week opens Thursday 3 October in Stockholm and Gustavsberg, featuring a programme aimed at a wide audience including the public as well as professionals within the field. The entire programme is now being produced and will be presented after the summer.

Visitors can experience exhibitions and openings, lectures, public artist talks, networking events, workshops, performances, open studios, mingles and a lot more.

Make a note of the full-day seminar at Gustavsbergs Konsthall 3 October in connection with the new exhibition FABRIK. More information can be found here on > Gustavsbergs konsthall homepage.

Welcome to Stockholm Craft Week!
Please note, if you are travelling, some professional events may take place already on Wednesday afternoon and evening. Keep an eye on the programme updates!
Program

Torsdagen den 3 oktober öppnar Stockholm Craft Week med programpunkter i Stockholm och i Gustavsberg och vänder sig både till allmänheten som till verksamma i branschen.

Stockholm Craft Week kommer att bjuda på utställningar och vernissager, föreläsningar, publika konstnärssamtal, nätverksträffar, workshopar, performances, öppna ateljéer, mingeltillfällen och mycket annat.

Redan nu vill vi flagga för ett heldagsseminarium i Gustavsberg den 3 oktober i anslutning till den nya utställningen FABRIK. Läs mer på > Gustavsbergs Konsthalls hemsida

Programmet presenteras i sin helhet efter sommaren.

Varmt välkommen!

PS/ För dig som kommer resande; branschriktade programpunkter planeras att äga rum redan på onsdag eftermiddag och kväll. Håll utkik!

Back to Top