Platina
Platina är en plattform för samtida smyckekonst. Här bedrivs sedan 1999 galleriverksamhet och butik med guldsmedsverkstad för egen tillverkning. I samarbete med andra gallerier, institutioner, och museer visas smyckekonst från hela världen genom utställningar, popup-evenemang, experimentella projekt, föreläsningar, utbildning, seminarier och mer.
Platina is a platform for contemporary jewellery since 1999 and within the space Platina runs a gallery, shop and studio. In collaboration with other galleries, institutions, and museums, jewellery art from around the world is put on display through exhibitions, pop-up events, experimental projects, lectures, education, seminars and more.

Besöksadress / Visiting address Tegnérgatan 4, Stockholm

www.platina.se
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONStudio talks
Vernissage / Opening 6 oktober 12.00-17.00
6 oktober 11.00-18.00
7 oktober 11.00-18.00
8 oktober 11.00-15.00
9 oktober stängt
Medverkande / Artists Beatrice Brovia, Nicolas Cheng, Karolina Hägg, Magnus Liljedahl, Anders Ljungberg, Bettina Schwalm, Sissi Westerberg, Simon Westling
Om • Studio talks är ett projekt initierat av professor Anders Ljungberg på Ädellab Smycke och Corpus, Konstfack. Deltagarna i projektet är arbetskollegor på institutionen och för att lära känna varandras respektive praktik har varje deltagare bjudit in de andra till sin egen studio för att samtala kring konsthantverk. Utställningen Studio Talks visar konstnärliga arbeten, framför allt smycken och corpus, som kommit ur detta projekt.
Om medverkande Utställarna är alla verksamma i Sverige med konstnärliga praktiker som spänner mellan konst och konsthantverk. Den gemensamma nämnaren är att de alla är knutna till institutionen Ädellab Smycke och Corpus på Konstfack i Stockholm.
About Studio talks is a project initiated by professor Anders Ljungberg at Ädellab, Konstfack. The participants in the project are work colleagues at the department and in order to get to know each other's respective practices, each participant has invited the others to their own studio to talk about craft. The exhibition Studio Talks shows jewelry and corpus, that came out of this project.
About artists The artists are based in Sweden. The common denominator is that they are all connected to the institution Ädellab Smycke och Corpus at Konstfack University of Arts Craft and Design, Stockholm.
PLATINA • Studiotalks • Simon Westling, Bottles • Foto: Christian Habetzeder, Sofia Björkman
Back to Top