PLATINA är ett galleri och studio med inriktning mot samtida smyckekonst och konsthantverk. Sedan starten 1999 visas utställningar med såväl nationella som internationella smyckekonstnärer, konsthantverkare och konstnärer med anknytning till konstarten.
PLATINA is a gallery and studio with a focus on art jewellery and crafts. Since the start in 1999 the gallery exhibits national and international jewellery artists, and artists related to the field of jewellery art.

www.platina.se
Besöksadress/Visiting address: Bondegatan 6, Stockholm
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Between colourful cliché and pandemic macramé
Vernissage/Opening: 1 oktober 12.00-20.00
2 oktober 11.00-18.00, 3 oktober 11.00-15.00
Medverkande / Artist: Helena Johansson Lindell
Om: Till Stockholm Craft Week 2020 har Platina bjudit in smyckekonstnär Helena Johansson Lindell till sin andra soloutställning i galleriet. I sitt skapande arbetar Helena Johansson Lindell med hierarkiska strukturer och fördomar inom smyckekonstfältet. Hon omfamnar material och metoder som ur ett samhällsperspektiv anses ha låg status. Genom konsthantverket strävar hon mot att skapa ett tillstånd av att allt är tillåtet utan att behöva värderas.
Om medverkande: Helena Johansson Lindell är utbildad på Leksands folkhögskola, på Konstfack och på Konsthögskolan i Oslo. Ursprungligen kommer hon från Huskvarna men är sedan 2011 verksam i Stockholm. Hennes arbeten har visats på separatutställningar i både Norge, Thailand, USA och Brasilien samt i grupputställningar som Schmuck 2017- 2018 och 6th European Triennial of Contemporary Jewellery.
About: For Stockholm Craft Week 2020, Platina has invited jewelry artist Helena Johansson Lindell to her second solo exhibition in the gallery. I her work Helena Johansson Lindell deal with hierarchical structures and preconceptions within the field of contemporary jewellery. She embraces materials and methods that, from a societal perspective, are considered of low status. The aim is for her craft to infuse a sense of permission, that everything is allowed without judgment.
About artist: Helena Johansson Lindell is educated at Konstfack University College of Arts Crafts, Stockholm and at Oslo National Academy of the Arts in Norway. Helena is based in Stockholm and her work has been shown in solo exhibitions in Norway, Thailand, USA and Brazil, and in group exhibitions such as Schmuck 2017-2018 and the 6th European Triennial of Contemporary Jewellery.
..................................................................

Artist Talk • Between colourful cliché and pandemic macramé
3 oktober 15.00-16.00
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Limited seats. First come first served.
Föranmälan krävs: platina@platina.se
Registration required: platina@platina.se
Medverkande / Artist: Helena Johansson Lindell
Om: Konstnärssamtal med Helena Johansson Lindell. Ingen anmälan men begränsat antal platser.
About: Artist Talk with Helena Johansson Lindell. No registration but limited seats.
..................................................................

Platina • Helena Johansson Lindell, Between Colourful Cliche and Pandemic Macrame

Back to Top