Platina är ett galleri för samtida smyckekonst som öppnade 1999. Här bedrivs förutom galleriverksamhet även butik och guldsmedsverkstad för egen tillverkning. I samarbete med andra gallerier, institutioner, och museer visas smyckekonst från hela världen genom utställningar, popup-evenemang, experimentella projekt, föreläsningar, utbildning, seminarier och mer.
Platina is a gallery for contemporary jewelery and has been running since 1999. In addition to the gallery Platina also runs a shop and a goldsmith's workshop. In collaboration with other galleries, institutions, and museums, jewelery art from around the world is put on display through exhibitions, pop-up events, experimental projects, lectures, education, seminars and more.

www.platina.se

PLATINA • Mette Saabye, Brooch fabric • Foto: Mette Saabye

Back to Top