PLATINA är ett galleri och studio med inriktning mot samtida smyckekonst och konsthantverk. Sedan starten 1999 visas utställningar med nationella och internationella smyckekonstnärer, konsthantverkare och konstnärer med anknytning till konstformen smyckekonst.
PLATINA is a gallery and studio with a focus on art jewellery and crafts. Since the start in 1999 the gallery exhibits national and international jewellery artists and artists related to the field of jewellery art.

www.platina.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Between colourful cliché and pandemic macramé
Medverkande / Artist: Helena Johansson Lindell
..................................................................

Artist Talk • Between colourful cliché and pandemic macramé
Medverkande / Artist: Helena Johansson Lindell
..................................................................
Back to Top