Platina är ett galleri för samtida smyckekonst. Här bedrivs sedan 1999 galleriverksamhet, butik och guldsmedsverkstad för egen tillverkning. I samarbete med andra gallerier, institutioner, och museer visas smyckekonst från hela världen genom utställningar, popup-evenemang, experimentella projekt, föreläsningar, utbildning, seminarier och mer.
Platina is a gallery for contemporary jewellery and has been running since 1999. In addition to the gallery Platina also runs a shop and a goldsmith's workshop. In collaboration with other galleries, institutions, and museums, jewellery art from around the world is put on display through exhibitions, pop-up events, experimental projects, lectures, education, seminars and more.

www.platina.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Lines of Latitude and Longitude – Materials

Vernissage / Opening  • 30 september 12.00-16.00
30 september 11.00-18.00
1 oktober 11.00-18.00
2 oktober 11.00-15.00
Besöksadress / Visiting address • Tegnérgatan 4, Stockholm
Medverkande / Artists •  Helena Lehtinen (FI), Pernille Mouritzen (DK), Mette Saabye (DK) and Sofia Björkman (SE)
Om • I utställningen ”Lines of Latitude and Longitude – Materials”, visas verk av fyra nordiska smyckekonstnärer. Vi får se ett urval av smycken och objekt från konstnärernas samarbetsprojekt där de uhar undersökt såväl samtida som traditionella nordiska hantverksuttryck, material och tekniker.
Om medverkande • De fyra konstnärerna har sin bakgrund inom smyckekonst, en levande och brokig konstart där en mängd material, tekniker och metoder används. Smyckekonst kan sägas relatera till mänsklig rörelse snarare än specifika platser, och dess betydelse påverkas således av miljöer och sociala sammanhang. Dessa aspekter spelade en stor roll när de fyra konstnärerna från Sverige, Danmark och Finland började arbeta tillsammans i projektet.
About • ”Lines of Latitude and Longitude – Materials” is a collaborative project between four Nordic jewellery artists. Together they have examined contemporary and traditional Nordic craft expressions, materials and techniques. In the exhibition you will see jewellery and objects from their collaboration.
About artists • All four artists have a background as jewellery artists. Art jewellery is a vibrant practice with unique qualities and narratives, a multitude of materials, techniques and methods. The practice relates to human movement, more than specific sites, and its meaning is thus affected by environments and social contexts. These aspects played a large role when the artists from Sweden, Denmark and Finland started working together in the project.
..................................................................

PLATINA • Mette Saabye, Brooch fabric • Foto: Mette Saabye

Back to Top