På Sergels torg
”På Sergels torg” är ett platssamverkansprojekt mellan Stockholm stad, lokala fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans bidrar de till ett levande Sergels torg genom att erbjuda konst, kultur och aktiviteter – gratis för alla och skapat av många.
På Sergels torg is a placemaking project and collaboration between the City of Stockholm, local property owners, trade, industry, and civil society. Together they contribute to a vivid Sergels torg by offering art, culture, and activities – free for all and created by the many.

Besöksadress / Visiting address Sergels torg, Stockholm

https://upplev.stockholm/platser/norrmalm/sergels-torg
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONExtended Family II
Vernissage / Opening 6 oktober 17.00-19.00
7 oktober 12.00-19.00
8 oktober 12.00-17.00
9 oktober 12.00-17.00
Besöksadress / Visiting address Sergelgången 29, Stockholm (Designtorgets f.d. lokal)
Medverkande / Artists Theotime Ritzenthaler, Wictor Eldervik, Daniel Freyne, Johannes Postlmayr, Eemu Kaikkonen, Jean Baptiste Galon, Ingrid Hopp-Hegg, Arttu Halkosaari, Frankie Clifford, Tobias Birgersson Lina Söderberg, Karl Hallberg, Heiner Zimmermann, Jokum Lind Jensen, Siri Tollander, Marcello Ferreira, Emille deBlanche.
Om • Under Stockholm Craft Week tar sjutton materialbaserade konsthantverkare, med olika koppling till utbildningen Metal Art, Campus Steneby, över Designtorgets gamla lokaler vid Sergels Torg. ”Extended Family II” är en uppföljning av gruppens första utställning som visades under München Jewelry Week, sommaren 2022.
Om medverkande Bland utställarna syns både alumner och lärare från Metal Art, Campus Steneby, Göteborgs Universitet.
About During Stockholm Craft Week, seventeen material-based craft artists, with various connections to the to the education Metal Art, Campus Steneby, will take over Designtorget's old premises at Sergels Torg. “Extended Family II” is a follow-up to the group's first exhibition that was shown during Munich Jewelry Week, summer 2022.
About artists Among the exhibitors are both alumni and teachers from Metal Art, Campus Steneby, University of Gothenburg.
UTSTÄLLNING / EXHIBITION
Crafting Words/Crafting Objects Craft in uncertain times
6 oktober Dygnet runt
7 oktober Dygnet runt
8 oktober Dygnet runt
9 oktober Dygnet runt
Besöksadress / Visiting address Utomhusgalleriet på gatuplan på Sergels torg
Medverkande / Artists Maja Stjärna, Malin Ida Eriksson, Johan Schalin, Maria Johansson, Sebastian Hägelstam, Tina Domeij
Om • I början av 2021 startades skrivarcirkeln Craft in the Time of Corona, av en grupp konsthantverkare som tog examen mitt i pandemin, samt deras före detta professor i konstnärligt skrivande. Nu presenteras gruppens första utställning tillsammans, en utställning som tar sin utgångspunkt i skrivandet som hantverk, i kombination med verk i deras respektive material; textil, keramik och metall. Utställningen presenteras i två delar, på Ragvaldsgatan 17 samt i utomhusgalleriet På Sergels torg.
Om medverkande Gruppen består av konsthantverkare inom olika materialfält: Maja Stjärna (textil), Maria Johansson (textil), Malin Ida Eriksson (keramik), Sebastian Hägelstam (keramik), Johan Schalin (metall), Tina Domeij (metall) samt Andrea Peach, professor i konsthantverk.
About In 2021, a group of newly graduated craft artists started the writing circle Craft in the Time of Corona, together with their former professor in artistic writing. During Stockholm Craft Week, they show their first joint exhibition, focusing on writing as a craft, in combination with art works in textile, ceramic and metal. The exhibition wil be showcased in two parts, at Ragvaldsgatan 17, Södermalm and in the outdoor gallery "På Sergels torg" in the city centre.
About artists The group consists of craft artists in various material fields: Maja Stjärna (textiles), Maria Johansson (textiles), Malin Ida Eriksson (ceramics), Sebastian Hägelstam (ceramics), Johan Schalin (metal), Tina Domeij (metal) and Andrea Peach, Professor in craft.
På Sergels torg • Illustration: Iris Hautaniemi
Back to Top