Östasiatiska museet
Östasiatiska museet är en naturlig del av Stockholms kulturliv, centralt beläget på Skeppsholmen. Här kan du uppleva kultur, konst och design från Östasien.
At The Museum of Far Eastern Antiquities on Skeppsholmen, in the heart of Stockholm you can experience culture, art and design from the Far East. Few museums in Europe can match their collections from China, Korea, Japan, India and Southeast Asia.

Besöksadress / Visiting address Tyghusplan 4, Skeppsholmen, Stockholm

www.ostasiatiskamuseet.se
Artist Talk Artist talk med Toshimasa Kikuchi 
8 oktober 14.00-14.45
Museet med de permanenta utställningarna är öppet 11.00-17.00 / The museum with the permanent exhibitions is open 11.00-17.00
Kostnad / Cost Fri entré, begränsat antal platser / Free entry, limited number of places
Medverkande / Artist Toshimasa Kikuchi
Om • Ta del av ett exklusivt möte med Toshimasa Kikuchi och ett samtal om hans verk och arbete. Toshimasa Kikuchis installation visas i den kommande utställningen Juxtaposing Craft. Samtalet leds av Anna Senno, konstnär och en av curatorerna för utställningen Juxtaposing Craft. Samtalet hålls på japanska och simultantolkas till engelska.
Om medverkande Toshimasa Kikuchi är en japansk skulptör med bakgrund inom restaurering av buddhistiska skulpturer och klassiska japanska statyer. I sitt konstnärskap använder Kikuchi trä för att skapa rena former - geometriska och hydrodynamiska, såväl som figurativa. Fusionen mellan konst och vetenskap är hjärtat i Kikuchis skulpturer och inspirationen hämtas även i hans arbete som forskare vid Tokyo University Museum.  Installationen Needles i den kommande utställningen Juxtaposing Craft, väver samman en anrik hantverksform med konst och matematik. Kikuchis slanka lackerade träskulpturer representerar matematiska modeller som skapades på sent 1800-tal, i samma tradition som de berömda fotografierna tagna av surrealisten Man Ray. I ett samtal får vi möta Kikuchi och höra hur hantverk, matematik och konst flätas samman.  
About Take part of an exclusive meeting with Toshimasa Kikuchi and a conversation about his works and work. Toshimasa Kikuchi's installation is featured in the upcoming exhibition Juxtaposing Craft. The conversation is led by Anna Senno, artist and one of the curators of the exhibition Juxtaposing Craft. The talk is in Japanese and will be translated into English.
About artist Toshimasa Kikuchi is a Japanese sculptor and researcher at the Tokyo University Museum. The core in Kikuchi's sculptures is the fusion between art and science and he sculpts in wood to create his pure forms – geometric and hydrodynamic, as well as figurative.
Filmvisning / Filmscreening Vad är den gemensamma nämnaren mellan Man Ray, matematik och William Shakespeare?
8 oktober 15.00-16.15
Kostnad / Cost Fri entré, begränsat antal platser / Free entry, limited number of places
Medverkande / Artist Filmen är skapad av Quentin Lazzarotto / The film was created by Quentin Lazzarotto
Om • På 1930-talet upptäcker den surrealistiske fotografen Man Ray, längst in i ett bortglömt skåp på Henri Poincaré-institutet i Paris, fängslande geometriska skulpturer. Dessa "matematiska modeller" formade av vetenskapen under sent 1800-tal kommer att inspirera konstnären till ett häpnadsväckande fotografiskt och bildligt arbete som han döper efter Shakespeares olika verk. Formerna plockas även upp av surrealisterna Max Ernst och André Breton.  
I filmen Man Ray et les équations Shakesepeariennes från 2019 får vi möta matematiker, artister, komiker, biografer, cirkusartister och historiker kring Man Rays arbete.
About In the 1930s, surrealist photographer Man Ray discovers, at the bottom of a forgotten cupboard at the Henri Poincaré Institute in Paris, captivating geometric sculptures. These "mathematical models" shaped by science in the late 19th century will inspire the artist with an astonishing photographic and pictorial work that he names after the various works of Shakespeare. The forms are also picked up by the surrealists Max Ernst and André Breton.
In the film Man Ray et les équations Shakesepeariennes (2019) we get to meet mathematicians, artists, comedians, cinematographers, circus performers and historians around Man Ray's work.
Föreläsning / Lecture Artist Talk Svenska Vävakademien c/o Östastiatiska Museet
9 oktober 10.00-12.15
Föranmälan krävs / Registration required • Ja / Yes
Föranmälan / Registration Köp din biljett via kalendariet på museets hemsida. En biljett à 100 kr inkluderar båda föredragen och en konstnärspresentation.
Buy your ticket via the calendar on the museum's website. A ticket of SEK 100 includes both lectures and an artist presentation.
Kostnad per person / Cost per person • 100 SEK
Medverkande / Artists Mariana Silva Varela, Linda Zetterman Amica Sundström, Katja Beckman, Anneli Tegelberg
Om • Svenska Vävakademin presenterar två föreläsningar: ”Den röda färgen – en föreläsning om krapp i en historisk och samtida kontext” med Amica Sundström och ”From seed to dye – en föreläsning om indigo, dess användning och tradition i en global kontext” med Linda Zetterman. Föreläsningarna följs av konstnärssamtal med Mariana Silva Varela, Katja Beckman och Anneli Tegelberg. De presenterar sitt arbete med färgskalan som indigo och krapp ger och hur mötet mellan färgskalan och den egna konstnärliga praktiken utvecklades i utställningsprojektet Indigo Madder. 
Om medverkande Mariana Silva Varela arbetar i sitt konstnärskap med frågor kring samtida och historisk migration som knyter an till hennes egen familjehistoria. Arbetet har resulterat i en rad dräkter och installationer. Mariana har också arbetat med flertalet offentliga utsmyckningar. Hon är utbildad vid Handarbetets Vänners skola i Stockholm. https://marianasilvavarela.com
Linda Zetterman är grundare av Boom Craft Studio. Hon är utbildad i textil på Konstfack och arbetar som textilformgivare och färgare. http://www.lindazetterman.se/boom-craft-studio
Katja Beckman arbetar med storskalig textil skulptur där materialets gränser undersöks.  Hon har en master från Konstfack CRAFT! http://www.katjabeckmanojala.com  
Anneli Tegelberg undersöker en textil teknik på garn som kallas ikat . Hon är utbildad vid Handarbetets Vänner, Kawashima Textile School i Japan och går sitt sista år på masterutbildningen CRAFT! på Konstfack . http://annelitegelberg.com
Amica Sundström är 1:e antikvarie vid Statens historiska museer.
About Svenska Vävakademin (The Swedish Weaving Academy) gives two lectures: "The red color - a lecture on crab in a historical and contemporary context" with Amica Sundström and "From seed to dye - a lecture on indigo, its use and tradition in a global context" with Linda Zetterman. The lectures are followed by artist talks with Mariana Silva Varela, Katja Beckman and Anneli Tegelberg. They present their work with the range of colours provided by indigo and krapp and how the meeting between the colours and their own artistic practice developed in the exhibition project Indigo Madder.
About artists Mariana Silva Varela works with issues of contemporary and historical migration that connect to her own family history. The work has resulted in a series of costumes and installations. Mariana has also worked with several public commissions. She is educated at Handarbetets Vänners school in Stockholm. https://marianasilvavarela.com
Linda Zetterman is the co-founder of Boom Craft Studio. She is educated at Konstfack and works as a textile designer and natural dyer. http://www.lindazetterman.se/boom-craft-studio
Katja Beckman works with large-scale textile sculpture and explore the limits of the material. She has a master's degree from Konstfack CRAFT! http://www.katjabeckmanojala.com
Anneli Tegelberg works and explores the textile yarn technique called ikat. She is educated at Handarbetets Vänner, Kawashima Textile School in Japan and is in her final year of the master's course CRAFT! at Konstfack. http://annelitegelberg.com
Amica Sundström is 1st antiquarian at the State Historical Museums.
Workshop Indigo och krapp/ Indigo and madder
9 oktober  13.00-16.00
Föranmälan krävs / Registration required • Ja / Yes
Föranmälan / Registration Biljetter köps via kalendariet på museets hemsida.
Tickets are purchased via the calendar on the museum's website.
Kostnad per person / Cost per person Kostnad för att delta i workshopen är 500 kr per person, inklusive material.
Cost to participate in the workshop is 500 SEK per person, including materials.
Medverkande / Artist Linnéa Blomgren
Om • Deltagare i workshopen introduceras till växtfärgning med indigo och krapp på olika material samt en reservage-teknik som kallas itajime.
Om medverkande Linnéa Blomgren är textilkonstnär med fokus på vävning och färgning. Hon är utbildad på Handarbetets Vänner skola och har en MFA i Textil från Konstfack.
About Workshop participants are introduced to plant dyeing with indigo and madder on various materials as well as the textile technique called itajime.
About artist • Linnéa Blomgren is at textile artist based mainly focusing on weaving and dyeing. She holds an MFA in Textile from Konstfack Univsersity of Arts, crafts and design and is educated at Handarbetets Vänner, Stockholm.
Östasiatiska Museet • Hero 2022 • Charlotte Carlsson
Back to Top