OBS!
OBS! är ett multidisciplinärt konstnärskollektiv som arbetar med textil, keramik och mat. Gruppen består av Olga Olivares, Berenice Hernández och Estefania Orozco som alla intresserar sig för hur konsthantverket kan forma vårt samhälle och hjälpa till att bromsa industrialiseringen som förstör planeten.
OBS! is a multidisciplinary artist collective working with textile, ceramics and food. The group concists of Olga Olivares, Berenice Hernández, and Estefania Orozco who all take a great interest in how craft can shape society and how it could be the answer to slowing down the industrialization wrecking our planet.

Besöksadress / Visiting address Hornsgatan 50, Stockholmxxx
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONLiquid Feast
Vernissage / Opening 7 oktober 16.00-18.00
7 oktober 12.00-18.00
8 oktober 11.00-16.00
9 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artists Olga Olivares, Berenice Hernandez, Steph Orozco
Om • Konstnärkollektivet OBS! vill förstärka vår upplevelse av hantverk. I utställningen Liquid Feast utforskar de förhållandet mellan textilier, keramik och mat i våra vardagliga måltidsritualer.Genom en samtida hantverkspraktik undersöks interaktionen mellan material, skapare och publik.
Om medverkande OBS! är ett multidisciplinärt konstnärskollektiv som arbetar med textil, keramik och mat. Gruppen består av Olga Olivares, Berenice Hernández och Estefania Orozco som alla intresserar sig för hur konsthantverket kan forma vårt samhälle och hjälpa till att bromsa industrialiseringen som förstör planeten.
About The artist collective OBS! want to enhance our experience of craftsmanship. In the exhibition Liquid Feast, they explore the relationship between textiles, ceramics and food in the ritual of eating. Through a contemporary craft practice, the interaction between material, creator and audience is investigated. People are invited to experience Liquid Feast by booking a time to taste and feel.
About artists OBS! is a multidisciplinary collective interested in craft as a powerful medium to inspire and drive change in today’s industrialized society. OBS! believe in the universal language of making and want to open the doors for people to connect and reflect on craft through non-traditional perspectives.
Performance
7 oktober 12.00-14.00 booking slots
8 oktober 12.00-14.00 booking slots
Föranmälan krävs / Registration required • Ja / Yes
E-post vid föranmälan / Mail registration hej.obscraft@gmail.com
Medverkande / Artists Olga Olivares, Berenice Hernandez, Steph Orozco
Om • Konstnärkollektivet OBS! vill förstärka vår upplevelse av hantverk. I utställningen Liquid Feast utforskar de förhållandet mellan textilier, keramik och mat i våra vardagliga måltidsritualer.Genom en samtida hantverkspraktik undersöks interaktionen mellan material, skapare och publik. Boka en tid för att uppleva hantverket genom måltiden.
Om medverkande OBS! är ett multidisciplinärt konstnärskollektiv som arbetar med textil, keramik och mat. Gruppen består av Olga Olivares, Berenice Hernández och Estefania Orozco som alla intresserar sig för hur konsthantverket kan forma vårt samhälle och hjälpa till att bromsa industrialiseringen som förstör planeten.
About The artist collective OBS! want to enhance our experience of craftsmanship. In the exhibition Liquid Feast, they explore the relationship between textiles, ceramics and food in the ritual of eating. Through a contemporary craft practice, the interaction between material, creator and audience is investigated. People are invited to experience Liquid Feast by booking a time to taste and feel.
About artists OBS! is a multidisciplinary collective interested in craft as a powerful medium to inspire and drive change in today’s industrialized society. OBS! believe in the universal language of making and want to open the doors for people to connect and reflect on craft through non-traditional perspectives.
OBS • Liquid feast, Berenice Hernandez
Back to Top