OBS
OBS är ett multidisciplinärt konstnärskollektiv som arbetar med textil, keramik och mat. Gruppen består av Olga Olivares, Berenice Hernández och Estefania Orozco som alla intresserar sig för hur konsthantverket kan forma vårt samhälle och hjälpa till att bromsa industrialiseringen som förstör planeten.
OBS is a multidisciplinary artist collective working with textile, ceramics and food. The group concists of Olga Olivares, Berenice Hernández, and Estefania Orozco who all take a great interest in how craft can shape society and how it could be the answer to slowing down the industrialization wrecking our planet.
OBS • Liquid feast, Berenice Hernandez
Back to Top