Nutida Svenskt Silver bildades 1963 och består idag av en grupp med 29 guld- och silversmeder som arbetar brett i olika material och tekniker, med hantverkets processer som grund.  Medlemmarna skapar unika smycken och objekt i begränsade upplagor, i sina egna verkstäder.
Nutida Svenskt Silver is a members association consisting of 29 goldsmiths and silversmiths working in different types of materials and techniques, with the processes of gold- and silversmithing at heart. All members create unique jewelry and items in limited editions,  manufactured in their own workshops.

www.nutidasvensktsilver.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Tidskapsel
Vernissage / Opening  • 30 september 17.00-20.00
30 september 12.00-20.00
1 oktober 12.00-18.00
2 oktober 12.00-18.00
3 oktober 12.00-16.00
Besöksadress / Visiting address • Brunogallerian Götgatan 36, Stockholm
Medverkande / Artists • Beata Alfredsson Grahn, Ingrid Bärndal, Maria Börjesson, Annika Daevel, Josefine Davidsson, Åsa Elmstam, Sarah Hurtigkarl, Karolina Hägg, Magnus Liljedahl, Wan-Yun Lin, Caroline Lindholm, Filip Palmén, Christine Ramel, Helena Sandström, Eva Skärlund, Pernilla Sylwan, Niki Ulfstedt, Pamela Wilson
Om • Med bakgrund av det senaste årets Corona-bubbla har 19 silver- och guldsmeder skapat på temat ”Tiden har på något sätt stått stilla, men ändå inte”. I utställningen visas smycken och corpus svävande i tidskapslar. Hantverk tar tid och måste få ta tid och processen kan ses som en bubbla, en slags tidskapsel i sig.
Om medverkande • Nutida Svenskt Silver bildades 1963 och består idag av en grupp med 29 guld- och silversmeder som arbetar brett i olika material och tekniker, med hantverkets processer som grund.  Medlemmarna skapar unika smycken och objekt i begränsade upplagor, i sina egna verkstäder.
About • Thinking of last year’s corona isolation 19 silversmiths and goldsmiths have crafted jewellery and objects on the theme "Time somehow stood still, yet not". The exhibition showcase all pieces in separate floating time capsules. Crafting with your hands takes time and the working process can be seen as a bubble, a kind of time capsule in itself.
About artists • Nutida Svenskt Silver is a members association consisting of 29 goldsmiths and silversmiths working in different types of materials and techniques, with the processes of gold- and silversmithing at heart. All members create unique jewelry and items in limited editions,  manufactured in their own workshops.
..................................................................

Nutida Svenskt Silver • Magnus Liljedal • Foto: Christian Habetzeder

Back to Top