Nutida Svenskt Silver is a members’ gallery for contemporary gold- and silversmiths since 1963. We present unique jewellery and objects in limited editions.
Address: Västmannagatan 49, Stockholm
..................................................................
EXHIBITIONUppbrott • October 3 12.00-18.00, October 4 12.00-18.00, October 5 11.00-16.00. For regular opening hours visit www.nutidasvensktsilver.se
Artists: About 30 members’ jury selected gold- and silversmiths work is on display.
About: October 26 is the last day at the present location of the gallery. During the last month there’s a multiple artist exhibition presenting our members. In the future, you’ll find Nutida Svenskt Silver in new contexts and new places in Stockholm, or abroad
..................................................................
Om UPPBROTT
Den 26 oktober blir sista dagen för NUTIDA SVENSKT SILVER i lokalerna på Västmannagatan nära Odenplan. Under den sista månaden i denna lokal visar vi en bred samlingsutställning med en presentation av föreningens samtliga medlemmar. Framöver kommer ni hitta oss i nya sammanhang och på nya platser i Stockholm eller ute i landet. För oss blir det ett ”UPPBROTT” i en positiv anda, med helt nya möjligheter och utmaningar.

Helena Sandström
Helena Sandström
Caroline Lindholm
Caroline Lindholm
Josefine Davidsson
Josefine Davidsson
Ingrid Bärndal
Ingrid Bärndal
Elin Hedberg
Elin Hedberg

Nutida Svenskt Silver • Photo Linda Ottosson

Back to Top