Nutida Svenskt Silver is a members’ gallery for contemporary gold- and silversmiths since 1963. We present unique jewellery and objects in limited editions.
Address: Västmannagatan 49, Stockholm
..................................................................
EXHIBITIONUppbrott • October 3 12.00-18.00, October 4 12.00-18.00, October 5 11.00-16.00. For regular opening hours visit www.nutidasvensktsilver.se
Artists: About 30 members’ jury selected gold- and silversmiths work is on display.
About: October 26 is the last day at the present location of the gallery. During the last month there’s a multiple artist exhibition presenting our members. In the future, you’ll find Nutida Svenskt Silver in new contexts and new places in Stockholm, or abroad
..................................................................
Om UPPBROTT
Den 26 oktober blir sista dagen för NUTIDA SVENSKT SILVER i lokalerna på Västmannagatan nära Odenplan. Under den sista månaden i denna lokal visar vi en bred samlingsutställning med en presentation av föreningens samtliga medlemmar. Framöver kommer ni hitta oss i nya sammanhang och på nya platser i Stockholm eller ute i landet. För oss blir det ett ”UPPBROTT” i en positiv anda, med helt nya möjligheter och utmaningar.

Helena Sandström
Caroline Lindholm
Josefine Davidsson
Ingrid Bärndal
Elin Hedberg

Nutida Svenskt Silver • Photo Linda Ottosson

Back to Top