Nutida Svenskt Silver
Nutida Svenskt Silver bildades 1963 och består idag av en grupp med 29 guld- och silversmeder som arbetar brett i olika material och tekniker, med hantverkets processer som grund. Medlemmarna skapar unika smycken och objekt i begränsade upplagor, i sina egna verkstäder runtom i Sverige.
Nutida Svenskt Silver is a members association consisting of 29 goldsmiths and silversmiths working in different types of materials and techniques, with the processes of gold- and silversmithing at heart. All members create unique jewelry and items in limited editions,  manufactured in their own workshops.

Besöksadress / Visiting address Högbergsgatan 24, Stockholm

www.nutidasvensktsilver.se
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONVerklighetsflykt
Vernissage / Opening 6 oktober 17.00-20.00
6 oktober 12.00-20.00
7 oktober 12.00-17.00
8 oktober 12.00-17.00
9 oktober 12.00-17.00
Medverkande / Artists Beata Alfredsson Grahn, Pamela Wilson, Josefine Davidsson, Ingrid Bärndal, Helena Sandström, Sarah Hurtigkarl, Pernilla Sylwan, Annika Daevel, Magnus Liljedahl, Karolina Hägg, Filip Palmén, Christine Ramel, Maria Börjesson, Åsa Elmstam, Tove Knuts, Niklas Ejve
Om • I utställningen ”Verklighetsflykt” styr ett antal corpus- och smyckesmeder från Nutida Svenskt Silver mot en värld bortom denna, åtminstone för en liten stund. Världen präglas av krig, pandemier och en skenande klimatkris – som överlevnadsstrategi och för att hålla hoppet uppe drömmer de sig till en plats för att få känna glädje, ro, fantasi, förundran och återhämtning.
Om medverkande Nutida Svenskt Silver bildades 1963 och består idag av en grupp med 29 guld- och silversmeder som arbetar brett i olika material och tekniker, med hantverkets processer som grund. Medlemmarna skapar unika smycken och objekt i begränsade upplagor, i sina egna verkstäder runtom i Sverige.
About In this exhibition a number gold- and silversmiths from Nutida Svenskt Silver escapes to a world beyond this one, at least for a little while. The world is characterized by war, pandemics and a rampant climate crisis – as a survival strategy and to keep hope up, they dream away to a place for joy, peace, imagination, wonders and recovery.
About artists Nutida Svenskt Silver is a members association consisting of 29 goldsmiths and silversmiths working in different types of materials and techniques, with the processes of gold- and silversmithing at heart. All members create unique jewelry and items in limited editions,  manufactured in their own workshops.
Nutida Svenskt Silver • Verklighetsflykt • Från vänster till höger: Pamela Wilson, Magnus Liljedahl, Pernilla Sylwan, Filip Palmén, Beata Alfredsson Grahn, Annika Daevel, Tove Knuts • Foto Sara Danielsson
Back to Top