Nutida Svenskt Silver är en sammanslutning för silver- och guldsmeder som startade 1963. Medlemmarna arbetar inte bara med metall utan uttrycker sig genom alla typer av material och tekniker; det är smycken, objekt och föremål i begränsade upplagor. Tillverkning sker i konsthantverkarnas egna verkstäder och ambitionen är att ständigt finna nya sammanhang för att möta sin publik.
Nutida Svenskt Silver is a group of silver- and goldsmiths founded in 1963. They work innovatively and in all kinds of materials and techniques, creating unique jewelry and objects in limited editions. All production is based in the private studios of the members. The ambition is to always find new contexts for meeting the audience.

www.nutidasvensktsilver.se
Besöksadress/Visiting address: Bellmansgatan 26, Stockholm
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Hands of tomorrow
Vernissage/Opening: 2 oktober 16.00-20.00
1 oktober 12.00-18.00, 2 oktober 12.00-20.00, 3 oktober 12.00-18.00, 4 oktober 12.00-18.00
Medverkande / Artists: Josefine Davidsson,Niklas Ejve, Annika Daevel, Caroline Lindholm, Maria Börjesson, Eva Skärlund, Christine Ramel, Elin Hedberg, Ingrid Bärndal, Beata Alfredsson Grahn, Karolina Hägg, August Happ, Magnus Liljedahl, Helena Sandström, Pernilla Sylwan, Åsa Elmstam, Filip Palmén, Kajsa Avila, Olle Olls, Tove Knuts, Niki Ulfstedt, Pamela Wilson.
Om: Hands of tomorrow är en utställning där 22 medlemmar i Nutida Svenskt Silver har arbetat med frågor som; Hur ser silversmidet ut i framtiden? Varför behövs vi? Vilken är vår roll i samhället och vad tar konsthantverket för plats i tider som förändras? Gruppen består av 22 medlemmar från olika generationer av guld- och silversmeder som arbetar med smycken och corpus. Med våra olika bakgrunder, perspektiv och kunskaper har vi gjort verk som på 22 olika sätt besvarar dessa frågor.
About: In the exhibition Hands of Tomorrow the gold- and silversmiths of Nutida Svenskt Silver show works based on issues of the future and the uncertainty it carries; what will our field look like in the future? Are we important? What is the purpose of our craft in society as a whole, and is there a role for craft to play in these times of change? Nutida Svenskt Silver consists of 22 members from several different generations, each of us with our own perspectives and specialties, brought together by a passion for jewelry and corpus/hollowware, through which we will bring 22 different answers to these questions.
..................................................................
Elin Hedberg • Foto: Elin Hedberg
Elin Hedberg • Foto: Elin Hedberg
Filip Palmén • Foto: Filip Palmén
Filip Palmén • Foto: Filip Palmén
Eva Skärlund • Foto: Eva Skärlund
Eva Skärlund • Foto: Eva Skärlund
Karolina Hägg
Karolina Hägg
Beata Alfredsson Grahn, Bläckhornet • Foto: Beata Alfredsson Grahn
Beata Alfredsson Grahn, Bläckhornet • Foto: Beata Alfredsson Grahn
Kajsa Avila
Kajsa Avila
Annika Deavel
Annika Deavel
Helena Sandstrom, Aggskalshalsmycke Pearlsoftomorrow
Helena Sandstrom, Aggskalshalsmycke Pearlsoftomorrow
Niklas Ejve, Necklace Brakewater
Niklas Ejve, Necklace Brakewater
Christine Ramel • Foto: Christine Ramel
Christine Ramel • Foto: Christine Ramel
Pamela Wilson
Pamela Wilson
ngrid Bärndal, H2O • Foto: Ingrid Bärndal
ngrid Bärndal, H2O • Foto: Ingrid Bärndal

Nutida Svenskt Silver • Hands of tomorrow

Back to Top