Nutida Svenskt Silver bildades 1963 och består idag av en grupp med 29 guld- och silversmeder som arbetar brett i olika material och tekniker, med hantverkets processer som grund.  Medlemmarna skapar unika smycken och objekt i begränsade upplagor, i sina egna verkstäder.
Nutida Svenskt Silver is a members association consisting of 29 goldsmiths and silversmiths working in different types of materials and techniques, with the processes of gold- and silversmithing at heart. All members create unique jewelry and items in limited editions,  manufactured in their own workshops.

www.nutidasvensktsilver.se

Nutida Svenskt Silver • Magnus Liljedal • Foto: Christian Habetzeder

Back to Top