Nordiska museets samlingar består av 1,5 milj. föremål och en betydande del är dräkt och mode, smycken och hantverk. På tre våningar visas kulturhistoriska och kontemporära utställningar. På markplanet ligger nya Museibutiken, ritad av arkitekterna på Joyn Studio, med ett unikt urval av handplockat nordiskt hantverk.
The collections of Nordiska museet contain 1.5 million items, a substantial part of these being fashion and clothing, jewelry and craft objects. Our cultural historical and contemporary exhibitions are displayed on three floors. On the ground floor, you’ll find the new museum shop offering a unique selection of hand-picked Scandinavian crafts.

www.nordiskamuseet.se
Besöksadress/Visiting address: Djurgårdsvägen 6-16, Stockholm
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Craft stories
Vernissage/Opening: 1 oktober 10.00-17.00
2 oktober 10.00-17.00, 3 oktober 10.00-17.00, 4 oktober 10.00-17.00
Medverkande / Artist: Staffan Jonsson
Om: Staffan Jonsson, från HDK-Valand visar sitt examensarbete från våren 2020 i en fönsterutställning i Museibutiken på Nordiska museet:
”Konsthantverket som bärare av mening, kollektiva minnen och historier. Hur möter vi och utmanar vi dessa egenskaper inom det samtida konsthantverket? Mötet mellan det vardagliga genom material och objekt och det exklusiva i hantverket.”
About: Staffan Jonsson,  of the HDK-Valand Academy of Art and Design, displays his Master's Degree Project of spring 2020 in a window exhibition in the museum shop .
“Arts and crafts as bearers of meaning, collective memory and story. How do we face and challenge these aspects within contemporary arts and crafts? Meeting the everyday through materials and objects and the exclusivity of the craft.”
..................................................................

Artist Talk • Folkkonst – konst, konsthantverk eller slöjd?
1 oktober 13.00, 2 oktober 13.00, 3 oktober 13.00, 4 oktober 13.00 (endast visning/Guided tour only)
Begränsat antal platser, vänligen förköp biljett: https://nordiskamuseet.biljetto.com/sv-SE/artisttalk
Limited capacity, please buy your ticket in advance: https://nordiskamuseet.biljetto.com/sv-SE/artisttalk

Guide: Ulla-Karin Warberg och Staffan Jonsson
Om: Folkkonsten är en aldrig sinande inspirationskälla som skapar ekon på nytt i dagens formgivning, design och slöjd. Intendent Ulla-Karin Warberg håller samtal kring utställningen Folkkonst med samtiden som utgångspunkt, hållbarhet som filter och dagens möjligheter för konsthantverk. Hur ska vi som konsthantverkare arbeta idag? Hur kommer det se ut i framtiden och vad kan vi lära från förr?
About: Folk art is an inexhaustible source of inspiration, creating ever new echoes within contemporary design and crafts. Curator Ulla-Karin Warberg presents the exhibition Folkkonst starting out in the present, with sustainability as a filter, and with a focus on the possibilities of our own day regarding arts and crafts. How are craftspeople supposed to work their practice today? What will the future look like, and what can we learn from the past?
..................................................................


Nordiska museet • StaffanJonsson, House on Ls hand

Back to Top