Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Det är också en statlig myndighet med uppgift att främja konsten. I samlingarna finns måleri, skulptur, miniatyrer, konsthantverk, design, teckningar, grafiska blad och porträttfotografier. Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och fram till idag. Gustavsbergs porslinsmuseums samlingar ingår i Nationalmuseum med mer än 45 000 föremål tillverkade under mer än 170 år.
Nationalmuseum is Sweden's museum of art and design. Nationalmuseum is also a government authority with a mandate to preserve cultural heritage and promote art, interest in art and knowledge of art. The collections comprise of painting, sculpture, drawings and prints from 1500-1900 and applied arts, design and portraits from early Middle Ages up until present day. Part of the collections is more than 45 000 objects manufactured at The Gustavsberg Porcelain Factory during some 170 years.

Besöksadress / Visiting address • Södra Blasieholmshamnen 2, Stockholm

www.nationalmuseum.se
..................................................................

SEMINARIUM / SEMINAR • Cilla Robach
Hållbara värden / Sustainable values

SEMINARIUM / SEMINAR • Hållbara värden: Perspektiv på samtida konsthantverk/ Sustainable values: Perspectives on Contemporary Craft
30 september 16.00-17.00Föranmälan krävs / Registration required • Kostnadsfria platsbiljetter bokas via https://nationalmuseum.biljetto.com/sv-SE/hallbaravarden Begränsat antal platser med anledning av regler för offentliga arrangemang under pandemin.
Medverkande / participant • Cilla Robach
Om • Ett virus förändrade våra liv radikalt 2020. Många tog farväl till nära och kära. Småföretagare drabbades hårt ekonomiskt, inte minst konstnärer och konsthantverkare. Under sommaren har bränder och skyfall påmint om den globala uppvärmningen. Vi befinner oss i en tid av omvärdering. Vad är viktigt i livet? Hur förhåller sig konsthantverket till samtidens utmaningar?
Om medverkande • Docent Cilla Robach är chef för Samlingsenheten på Nationalmuseum. Hon är specialist på 1900- och 2000-talens konsthanverk och design.
About • A virus radically changed our lives in 2020. Many said goodbye to loved ones. Small business owners were hit hard financially, not least artists and artisans. During the summer, fires and torrential rains have been a reminder of global warming. We are in a time of revaluation. What is important in life? How do the arts and crafts relate to contemporary challenges?
About participant About • Docent Cilla Robach is head of the Collection Unit at Nationalmuseum. She is a specialist in 20th century and 21st century crafts and design.
..................................................................

INVIGNING / OPENING • Invigning av Stockholm Craft Week 2021 och prisutdelning av Lauritz Konsthantverkspris
30 september 17.30-18.00
Föranmälan krävs / Registration required • Endast inbjudna gäster / By invitation only
Om • Stockholm Craft Week 2021 invigs i ljusgården på Nationalmuseum. I samband med detta delas även Lauritz Konsthantverkspris ut. Priset är instiftat av auktionshuset Lauritz.com och är ytterligare en fördjupning av det fleråriga samarbetet mellan Lauritz.com och Svensk Form. Utmärkelsen delas ut vartannat år under utmärkelsen Design S och vartannat år under Stockholm Craft Week. 2021 delas det ut på Nationalmuseum under invigningen av Stockholm Craft Week.Juryn premierar nyskapande och innovativt konsthantverk, främst inom keramik, glas, silver och smyckeskonst. Vinnaren får en prischeck på 20 000 SEK.
På grund av rådande restriktioner är det endast möjligt att ta emot inbjudna gäster.
Om medverkande • Invigningen genomförs av huvudarrangörerna: Konsthantverkscentrum, Svensk Form och Konsthantverkarna, i samarbete med Nationalmuseum och Lauritz.com.
About • The opening of Stockholm Craft Week 2021 will take place at Nationalmuseum. During the opening the winner of the Lauritz Craft Prize will be announced. Due to current restrictions, only invited guests can attend.
About participants • The opening is carried out by the main organizers: The Swedish Crafts Centre, Svensk Form and Konsthantverkarna, in collaboration with The Swedish National Museum and Lauritz.com.
..................................................................

WORKSHOP • Öppen familjeverkstad: Blingiga bin och andra små insektshjältar*
3 oktober 13.00-16.00
Medverkande / Artist • Sara Borgegård Älgå
Om • Insekter är superviktiga för vår natur och vårt klimat. Men hur ser ett bi ut egentligen? Eller en gräshoppa? Låt dig inspireras av bin och andra insekter i museets samlingar. I ateljéerna kan du sedan skapa smycken som berättar om dem, hyllar dem. Eller kanske gör vi smycken till dem?
Om medverkande • Sara Borgegård Älgå är intendent för pedagogik på Nationalmuseum, erfaren workshopledare och smyckekonstnär med masterexamen från Konstfack i Stockholm.
About • Insects are super important for our nature and the climate. But what does a bee really look like? Or a grasshopper? Let yourself get inspired by bees and other insects in the museum's collections.  Afterwards, in the studios we can create jewelry paying homage to them. Or maybe make jewelry for them?
About artists • Sara Borgegård Älgå are curator of education at Nationalmuseum, experienced workshop instructor and jewellery artist with an MFA from Konstfack, University of Arts, Crafts and Design in Stockholm.
..................................................................

Nationalmuseum • Foto: Anna Danielsson

Back to Top