Misschiefs är en interdisciplinär plattform som verkar för att främja och synliggöra utvalda kvinnliga och ickebinära konstnärer. Genom att ta över tomma innerstadslokaler och aktivera dem genererar Misschiefs kostnadsfria konstupplevelser för alla.
Misschiefs in an interdisciplinary platform dedicated to push for more visibility of great womxn artists. Taking over temporary empty spaces strategically located in the inner city Misschiefs activate them with free quality cultural content for all.

www.misschiefs.se

Misschiefs

Back to Top