Misschiefs är en interdisciplinär plattform som verkar för att främja och synliggöra utvalda kvinnliga och ickebinära konstnärer. Genom att ta över tomma innerstadslokaler och aktivera dem genererar Misschiefs kostnadsfria konstupplevelser för alla.
Misschiefs in an interdisciplinary platform dedicated to push for more visibility of great womxn artists. Taking over temporary empty spaces strategically located in the inner city Misschiefs activate them with free quality cultural content for all.

Besöksadress / Visiting address • Linnegatan 4, Stockholm

www.misschiefs.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Forever
Vernissage / Opening  • 1 oktober 17.00-20.00
1 oktober 10.00-17.00
2 oktober 10.00-17.00
3 oktober 10.00-17.00
Medverkande / Artist • Maja Michaelsdotter Eriksson
Om • I utställningen Forever visas ett tiotal tuftade verk av Maja Michaelsdotter Eriksson, som genom lek med skala, färg och placering visar på en komisk eller absurd aspekt av världen. I verken skildras en slående fascination för allt som lever, våra biologiska kroppar och organ av kött och blod såväl som sinnets komplexitet.
Om medverkande • Maja är verksam i Malmö där hon har sin textilverkstad. Hon har fått utmärkelsen Ung svensk form två gånger och har ställt ut på gallerier och museer både i Sverige och utomlands. Maja erhöll för två år sedan Konstnärsnämndens 1-åriga arbetsstipendium samt Malmö industriförenings stipendium och Malmö stads kulturstipendium för uppstart av verkstad. Hon är involverad i textilutbildningen på Östra Grevie folkhögskola och har även hållit i föreläsningar och workshops på flera universitet i Indien. Forever är Majas första solo utställning. 
About • In the exhibition Forever you will see showcased a dozen hand tufted works by Maja Michaelsdotter Eriksson, who play with scales, color and physical space to show a comic or absurd aspect of the world. The works depict a striking fascination for everything alive, our biological bodies and organs of flesh and blood as well as the complexity of the mind.
About artists • Maja is a textile artist based in Malmö. She has received the Ung Svensk Form award twice and has exhibited in galleries and museums both in Sweden and abroad. Two years ago Maja received the Konstnärsnämndens 1-year work scholarship, as well as the Malmö Industrial Association's scholarship and the City of Malmö's cultural scholarship. She is involved in the textile education at Östra Grevie Folkhögskola and has also given lectures and workshops at several universities in India. Forever is Maja's first solo exhibition.
..................................................................

Misschiefs • Maja Michaelsdotter Eriksson

Back to Top