Utställningen, konferensen och maskningsaktionen på Mint konsthall i ABF-huset i Stockholm utgår från det konstnärliga projektet: Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna som görs av Åsa Norman, textilkonstnär och Frida Hållander, PhD, konsthantverkare. Arbetet tar sin startpunkt i från pjäsen Fabriksflickorna av Suzanne Osten och Margareta Grape från 1980.
The exhibition, conference and the go-slow action at Mint art space in the ABF-house in Stockholm is based on the artistic project: Factory girls – The Wilful Textile Worker who are made by Åsa Norman, textile artist and Frida Hållander, PhD, craft artist. The work takes its starting point from the play Fabriksflickorna [Factory girls] by Suzanne Osten and Margareta Grape from 1980.

www.m-i-n-t.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna
Medverkande / Artists: Åsa Norman och Frida Hållander.
..................................................................

FÖREDRAG, SEMINARIUM / LECTURE, SEMINAR • Konferens
Medverkande / Artists: Åsa Norman (Sverige) textilkonstnär, Frida Hållander (Sverige) PhD, konsthantverkare, Franz Petter Schmidt (Norge) PhD, KhiO - Konsthögskolan i Oslo, Leena Enbom (Finland) Helsingfors universitet, Malin Nilssons (Sverige) PhD, Lunds Universitet, Munish Wadhia (UK, Sverige) konstnär, Nino Mick (Sverige) poet, Emelie Rönndahl (Sverige) HDK – Göteborg Universitet, Sushmita Preetha (Bangladesh) journalist, Karin Elfving (Sweden) journalist.
..................................................................

Performance • Maskningsaktion/Go-Slow Action
Medverkande / Artists:
Åsa Norman (Sverige) textilkonstnär, Frida Hållander (Sverige) PhD, konsthantverkare, Franz Petter Schmidt (Norge) PhD, KhiO - Konsthögskolan i Oslo, Leena Enbom (Finland) Helsingfors universitet, Malin Nilssons (Sverige) PhD, Lunds Universitet, Munish Wadhia (UK, Sverige) konstnär, Nino Mick (Sverige) poet, Emelie Rönndahl (Sverige) HDK – Göteborg Universitet, Sushmita Preetha (Bangladesh) journalist, Karin Elfving (Sweden) journalist.
..................................................................

Back to Top