Mint är en konsthall, ett ambulerande konstprojekt och en curatorsduo initierat av Emily Fahlén och Asrin Haidari. Utställning och konferensen sker med stöd från Konstnärsnämnden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer och Nordisk Kulturfond.
Mint is an art space, a mobile exhibition project and a curatorial duo, initiated by Emily Fahlén and Asrin Haidari. The exhibition and conference is made possible with the support of The Swedish Arts Grants Committee, Iaspis – The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Artists and The Nordic Culture Fund.

www.m-i-n-t.se
Besöksadress/Visiting address: Mint konsthall, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna
Vernissage/Opening: 30 september 16.00-20.00
1 oktober 12.00-18.00, 2 oktober 12.00-18.00, 3 oktober 12.00-18.00, 4 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artists: Åsa Norman och Frida Hållander.
Om: Utställningen Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna vill lyfta fram och diskutera textilindustrins och hemindustrins kvinnors villkor, kunskaper och motstånd; sömmerskornas viljefullhet och egensinne som kommer till uttryck i organisering, yrkesstolthet och strategier under 1970–1980 talets tekokris i Sverige. Utställningen utgår från pjäsen Fabriksflickorna av Suzanne Osten och Margareta Grape från 1980.
About: The exhibition Factory girls – The Wilful Textile Worker wants to highlight and discuss the conditions, knowledge and resistance of women in the textile- and home industry; seamstress as intentional, deliberate and willful subjects, which is expressed in organization and strategies during the 1979-1980 textile crisis in Sweden. The textile crisis is being looked upon through the lens of the theater play Fabriksflickorna [Factory girls] by Suzanne Osten and Margareta Garpe from 1980.
About artists:
Frida Hållander is a craft-artist and holds a PhD from HDK-Valand and Konstfack University of Arts Crafts and Design. Her doctoral thesis from 2019 includes a case study which addresses the thematic of textile, and the collective story of women working in sewing factories and homebased industry. Since 2014 she has a collaboration with textile artist Åsa Norman.
Åsa Norman is a textile artist based in Stockholm. She’s educated at HDK-Steneby and Konstfack. Her work deals mainly with how different female organizations and formations have been formed socially and politically throughout history, but also in the present. She is often researching how ways of working within the field of textile can organize acts of resistance. During the last six years Norman has collaborated with craft artist and artistic researcher Frida Hållander.
..................................................................

FÖREDRAG, SEMINARIUM / LECTURE, SEMINAR • Konferens
1 oktober 10.00-16.30, 2 oktober 10.00-16.30, 3 oktober 11.00-14.30
Föranmälan krävs / Registration required: asanorman@gmail.com
Torsdag
10:00-11:30 Introductory presentation and lecture by Åsa Norman (Sweden) textile artist and Frida Hållander (Sweden) PhD, craft artist, presents the ongoing artistic project Factory girls – The Willful Textile Workers. Language: Swedish.
13:00-14:30 Leena Enbom (Finland)
15.00-16:30 Malin Nilsson (Sweden)
Även via live-sändning/also via live stream: https://us02web.zoom.us/j/87091021776
Fredag
10:00-11:30 Sushmita Preetha (Bangladesh)
13:00-14:30 Franz Petter Schmidt (Norway
15:00-16:30 Emelie Röndahl (Sweden)
Även via live-sändning/also via live stream: https://us02web.zoom.us/j/84732557458
Lördag
11:00-12:30 Munish Wadhia (Sweden)
13:00-14:00 Marie Hållander (Sweden)
14:00-14:30 Nino Mick (Sweden)
Även via live-sändning/also via live stream: https://us02web.zoom.us/j/81031015781
Medverkande / Artists: Åsa Norman, textilkonstnär • Frida Hållander, PhD, konsthantverkare • Franz Petter Schmidt (NO), PhD Konsthögskolan i Oslo • Leena Enbom (FI), Helsingfors Universitet •  Malin Nilssons, PhD Lunds Universitet • Munish Wadhia (UK), konstnär • Nino Mick, poet • Emelie Rönndahl, HDK Göteborgs Universitet • Sushmita Preetha (BGD), journalist • Karin Elfving, journalist.
Om: Till konferensen, på Mint konsthall i ABF-huset, håller inbjudna konstnärer, konsthantverkare, författare och forskare workshops och presentationer för att skapa ett sammanhang och en fördjupad diskussion om textilproduktion och hemindustri. Ett sidospår under konferensen är perspektiv från den svenska tändsticksindustrin.
Konferensen är öppen för allmänheten och hålls på både svenska och engelska.
About: The conference at Mint art space includes invited artists, craft-artist, poets and researchers. They will execute workshops, readings and presentations to create a historical perspective on the textile industry and home-based industrial work. A side-track for the conference is perspectives from the Swedish Match Industry.
The conference is open for the public and will be held in both Swedish and English.
..................................................................
Performance • Maskningsaktion/Go-Slow Action
3 oktober 15.00-17.00
Medverkande / Artists:
Åsa Norman, textilkonstnär • Frida Hållander, PhD, konsthantverkare • Franz Petter Schmidt (NO), PhD Konsthögskolan i Oslo • Leena Enbom (FI), Helsingfors Universitet •  Malin Nilssons, PhD Lunds Universitet • Munish Wadhia (UK), konstnär • Nino Mick, poet • Emelie Rönndahl, HDK Göteborgs Universitet • Sushmita Preetha (BGD), journalist • Karin Elfving, journalist.
Om: Under utställningen och konferensen Factory Girls - The Willful Textile Worker på Mint konsthall/ABF-huset kommer en maskningsaktion att äga rum. En maskningsaktion är en industriell aktion där de anställda utför sina uppgifter men försöker minska produktiviteten när de utför sina uppgifter. En maskning kan användas som antingen en inledning eller som ett alternativ till en strejk.
Performancet leds av Åsa Norman och Frida Hållander
About: During the exhibition and conference Factory girls – The Wilful Textile Worker at Mint art space/ABF-house a go-slow action will take place. A go-slow is an industrial action in which employees perform their duties but seek to reduce the productivity in their performance of these duties. A go-slow may be used as either a prelude or an alternative to a strike.
The performance is led by Åsa Norman and Frida Hållander.
..................................................................

Mint • Fabriksflickorna, De viljefulla textilarbetarna, Bildcollage, Hanna Stenman

Back to Top