MetalArt Campus Steneby
HDK-Valand Göteborgs Universitet bedriver utbildning och forskning inom design, film, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Här utbildas även lärare inom bild och slöjd. I utbildningen Metal Art, på Campus Steneby utforskas metallens möjligheter som konstnärligt material i en unik akademisk miljö på den svenska landsbygden. Här utbildas studenter i tekniker som varmsmidning, tillverkning, svetsning och plåtformning i den största akademiska metallverkstaden i världen.
HDK-Valand University of Gothenburg conducts education and research in design, film, photography, free art, arts and crafts and literary design. In the education Metal Art at Campus Steneby, the possibilities of metal as artistic material are explored in a unique academic environment in the Swedish countryside. Here, students are trained in techniques such as hot forging, manufacturing, welding and sheet metal forming in the largest academic metal workshop in the world.

Besöksadress / Visiting address Sergelgången 29, Stockholm (Designtorgets f.d. lokal)

www.crafts.academy
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONExtended Family II
Vernissage / Opening 6 oktober 17.00-19.00
7 oktober 12.00-19.00
8 oktober 12.00-17.00
9 oktober 12.00-17.00
Medverkande / Artists Theotime Ritzenthaler, Wictor Eldervik, Daniel Freyne, Johannes Postlmayr, Eemu Kaikkonen, Jean Baptiste Galon, Ingrid Hopp-Hegg, Arttu Halkosaari, Frances Alexandra Clifford, Tobias Birgersson Lina Söderberg, Karl Hallberg, Heiner Zimmermann, Jokum Lind Jensen, Siri Tollander, Marcello Ferreira, Emille de Blanche, Filip Schmidt, Mhairi Ann Fraser.
Om • Under Stockholm Craft Week tar nitton materialbaserade konsthantverkare, med olika koppling till utbildningen Metal Art, Campus Steneby, över Designtorgets gamla lokaler vid Sergels Torg. ”Extended Family II” är en uppföljning av gruppens första utställning som visades under München Jewelry Week, sommaren 2022.
Om medverkande Bland utställarna syns både alumner och lärare från Metal Art, Campus Steneby, Göteborgs Universitet.
About During Stockholm Craft Week, nineteen material-based craft artists, with various connections to the to the education Metal Art, Campus Steneby, will take over Designtorget's old premises at Sergels Torg. “Extended Family II” is a follow-up to the group's first exhibition that was shown during Munich Jewelry Week, summer 2022.
About artists Among the exhibitors are both alumni and teachers from Metal Art, Campus Steneby, University of Gothenburg.
HDK Valand Metal Art • Emille de Blanche, detail 3 • Foto: Emille de Blanche
Back to Top