Maria Cotelessa är verksam som keramiker och Elisabeth Ubbe som fotograf. Tillsammans har de ett gemensamt projekt där skulptur och fotografi samverkar för att väcka frågor kring naturen och den pågående klimatkrisen.
Maria Cotellessa works as a ceramicist and Elisabeth Ubbe as a photographer. They have an common project where sculptures and images meet to raise questions about our climate and nature.

Instagram
www.instagram.com/mariacotellessa/
www.instagram.com/eubbe/

G-studion, Panncentralen • Maria Cotellessa, Nature Doesn´t Fit • Foto: Elisabeth Ubbe

Back to Top