Maria Cotelessa är verksam som keramiker och Elisabeth Ubbe som fotograf. Tillsammans har de ett gemensamt projekt där skulptur och fotografi samverkar för att väcka frågor kring naturen och den pågående klimatkrisen.
Maria Cotellessa works as a ceramicist and Elisabeth Ubbe as a photographer. They have an common project where sculptures and images meet to raise questions about our climate and nature.

Instagram
www.instagram.com/mariacotellessa/
www.instagram.com/eubbe/

..................................................................

Utställning / Exhibition
• Nature Doesn´t Fit

Vernissage: 30 september 17.00-19.00
1 oktober 12.00-18.00
2 oktober 12.00-18.00
3 oktober 12.00-18.00
Besöksadress / Visiting address • Galleri Panncentralen, Chamottevägen 5, Gustavsberg
Medverkande / Artists • Maria Cotellessa och Elisabeth Ubbe
Om • Genom att låta skulptur och fotografi samverka vill konstnärerna skapa tankar om klimat, natur och vår moderna livsstil. Utställningen innehåller bland annat skulptur i bild, och bild i skulptur. I några separata verk undersöks också kopplingen mellan klimat och patriarkat.
Om medverkande • Maria Cotellessa är keramisk skulptör med fokus på djur, natur och klimat. Hennes skulpturer söker kontakt och anknytning med betraktaren. Hon började som lärling hos Anita-Brusewitz Hansson och samarbetar konstnärligt med klimatorganisationer.
Elisabeth Ubbe är fotograf och pendlar mellan uppdrag för tidningar som the New York Times och egna projekt, böcker och utställningar. Hon använder bilder för att skapa samtal och har gjort uppmärksammade projekt som Birth Metal och Still Dick – Motstånd.
About • By letting sculpture and photography work together, the artists want to raise awareness about climate, nature and modern western lifestyle. The exhibition includes sculpture in pictures and pictures in sculptures. In addition, there are also works examining the connection between climate and the patriarchy.
About artists • Maria Cotellessa is a ceramist sculptor focusing on animals, nature and climate. She collaborates with climate organizations.
Elisabeth Ubbe is a photographer working with different projects, books and exhibitions. She also have assignments for newspapers such as the New York Times.

..................................................................

Konstnärssamtal / Artist Talk • Nature Doesn´t Fit Artist Talk
3 oktober 15.00
Besöksadress / Visiting address • Galleri Panncentralen, Chamottevägen 5, Gustavsberg
Om • I evenemanget berättar Cotellessa och Ubbe om sina respektive processer inom det gemensamma projektet. Hur nya former, bilder och skulpturer växt fram samt om utbytet mellan sina olika discipliner. Konstnärernas gemensamma arbete har hittills visats på Höganäs Konsthall och på Konsthantverkarna i Stockholm.
Om medverkande • Maria Cotellessa är keramisk skulptör med fokus på djur, natur och klimat. Hennes skulpturer söker kontakt och anknytning med betraktaren. Hon började som lärling hos Anita-Brusewitz Hansson och samarbetar konstnärligt med klimatorganisationer.
Elisabeth Ubbe är fotograf och pendlar mellan uppdrag för tidningar som the New York Times och egna projekt, böcker och utställningar. Hon använder bilder för att skapa samtal och har gjort uppmärksammade projekt som Birth Metal och Still Dick – Motstånd.
About • In the event, Maria and Elisabeth will talk about their processes within the joint project. They describe work process, how new shapes, images and sculptures have emerged and about the exchange between their different practices.
About artists • Maria Cotellessa is a ceramist sculptor focusing on animals, nature and climate. She collaborates with climate organizations.
Elisabeth Ubbe is a photographer working with different projects, books and exhibitions. She also have assignments for newspapers such as the New York Times.

..................................................................

Maria Cotellessa, Nature Doesn´t Fit • Foto: Elisabeth Ubbe

Back to Top