Malmstens Linköpings universitet
Malmstens erbjuder utbildning i möbeldesign, möbelsnickeri och möbeltapetsering. Med traditionen som utgångspunkt arbetar de med möbler för framtiden. De tre utbildningarna, alla med möbler som gemensam nämnare, ger unika möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte. I skräddarsydda lokaler och välutrustade verkstäder arbetas det i mindre grupper och varje students individuella process och inriktning sker i direkt dialog med lärare och handledare.
Malmstens offers training in furniture design, furniture carpentry and upholstery. With tradition as a starting point, they work with furniture for the future. The three educations, all with furniture as a common denominator, provide unique opportunities for collaboration and knowledge exchange. In their tailor-made premises and well-equipped workshops, students work in small groups. Each student's individual process and focus takes place in direct dialogue with teachers and supervisors.

Besöksadress / Visiting address Larsbergsvägen 8, Lidingö

www.liu.se/organisation/liu/iei/mlu
UTSTÄLLNING / EXHIBITION Textile Experiments
Vernissage 6 oktober 16.00-19.00
6 oktober 16.00-19.00
7 oktober 10.00-17.00
8 oktober 10.00-17.00
9 oktober 10.00-17.00
Medverkande / Artists Anna von Scheven
Om • Anna von Scheven öppnar utställningen "Textile Experiments" och visar nya verk som tillkommit under hennes tid som ”Craftsman in Residency” vid Malmstens. Vernissagen följs av en kvällsföreläsning i Malmstenssalen.
Om medverkande Anna von Schewen grundade sin designstudio 1997 i Stockholm. Sedan dess har hon samarbetat med några av Sveriges ledande designföretag. Karaktären av hennes arbete har gett henne ett gediget rykte som en av Sveriges mest progressiva, experimentella designers. Hennes arbete sträcker sig från möbler och föremål till utställningsdesign, inredning och arkitektur.
About Anna von Scheven opens the exhibition "Textile Experiments" and shows new works made during her time as "Craftsman in Residency" at Malmstens. The opening is followed by an evening lecture in Malmstenssalen.
About artists Anna von Schewen founded her design studio 1997 in Stockholm. Since then she has collaborated with some of Swedens leading design companies. The nature of her work has given her a solid reputation as one of Swedens most progressive, experimental designers. Her work range from furniture and objects to exhibition design, interior and architecture
Föreläsning / Lecture Textile Experiments
Föreläsning 6 oktober 18.00-19.00
Medverkande / Artists Anna von Scheven
Om • Anna von Scheven berättar om de arbeten som tillkommit under henns tid som Craftsman in Residency, vid Malmstens och om andra verk med den gemensamma nämnaren "textila experiment"
Om medverkande Anna von Schewen grundade sin designstudio 1997 i Stockholm. Sedan dess har hon samarbetat med några av Sveriges ledande designföretag. Karaktären av hennes arbete har gett henne ett gediget rykte som en av Sveriges mest progressiva, experimentella designers. Hennes arbete sträcker sig från möbler och föremål till utställningsdesign, inredning och arkitektur.
About Anna von Scheven talks about her work from “Craftsman in residency”, at Malmstens and about other works with the common denominator "textile experiments".
About artists Anna von Schewen founded her design studio 1997 in Stockholm. Since then she has collaborated with some of Swedens leading design companies. The nature of her work has given her a solid reputation as one of Swedens most progressive, experimental designers. Her work range from furniture and objects to exhibition design, interior and architecture.
Föreläsning / Lecture Workshop
Origami-in-Focus med origami-professor Jun Mitani och Miro Burman
8 oktober föreläsning / Lecture 13.00-14.00
8 oktober workshop Drop-in 14.30-17.00
Lecture • Origami-in-Focus med origami-professor Jun Mitani och Miro Burman
13.00 – 14.00 PM Stockholm
Join Zoom Meeting
https://liu-se.zoom.us/j/67248423945?pwd=NTlrV3Jvdi9ha2phdFRhQUpPczFSZz09
Meeting ID • 672 4842 3945
Passcode • 818047
Medverkande / Artists Jun Mitani – origamispecialist, professor i informations- och systemvetenskap vid Universitetet i Tsukuba. Miro Burman – bokbindare och papperskonstnär, Burmanform.
Om • Eftermiddagen börjar med en Zoom-föreläsning av Jun Mitani , professor i informations- och systemvetenskap som forskar kring datorgrafik med fokus på geometriska modelleringstekniker och deras tillämpning på origamidesign. De origami-konstverk som han skapat har tredimensionella uttryck och former med släta, böjda ytor. Föreläsningen följs av en workshop där deltagare får lära sig grunderna i origami under ledning av Miro Burman, japansk pappersspecialist.
Om medverkande Jun Mitani • Japansk konstnär och professor som kombinerar olika pappersvikningsmetoder till nyskapande origami. Genom geometriska beräkningar och datasimuleringar skapar han former som inte varit möjliga inom traditionell origami.
Miro Burman • Japansk bokbindare och specialist på papper och papperskonstruktion. Hon har erfarenhet som kursledare och har undervisat på olika museer och konstskolor som bland annat Konstfack, Nyckelviksskolan och Östasiatiska Museet.
About The afternoon begins with a Zoom lecture by Jun Mitani , professor of information and systems science who conducts research on computer graphics with a focus on geometric modeling techniques and their application to origami design. The lecture is followed by a workshop where participants learn the basics of origami under the guidance of Miro Burman, Japanese paper specialist.
About artists Jun Mitani • Japanese artist and professor who combines different paper folding methods into innovative origami. Through geometric calculations and computer simulations, he creates shapes that are not possible in traditional origami.
Miro Burman • Japanese bookbinder and specialist in paper and paper construction. She has experience as a course leader and has taught at various museums and art schools such as Konstfack, Nyckelvik School and Östasiatiska Museet.
Workshop Workshop med Julia Kalthoff – yxmakare
9 oktober 13.00-15.00
Medverkande / Artist Julia Kalthoff
Om • Under workshoppen får deltagarna möjlighet att slöjda ett yxskaft eller en sked.
Om medverkande Julia Kalthoff är snickare och smed tillika prisbelönt yxmakare som driver snickeriet Kalthoff Axes. Yxor och dess olika detaljer fascinerar Julia – hon skapar högkvalitativa yxor och arbetar kompromisslöst och nyfiket med stor kärlek till själva verktyget.
About During the workshop, participants have the opportunity to make an ax handle or a spoon.
About artists Julia Kalthoff is a carpenter and blacksmith as well as an award-winning ax maker who runs the carpentry shop Kalthoff Axes. Axes and their various details fascinate Julia – she creates high-quality axes and works uncompromisingly and curiously with great love for the tool itself.
Malmstens • Textile Experiments, Design studenter vid modellbord
Back to Top