Malmstens Linköpings universitet
Malmstens erbjuder utbildning i möbeldesign, möbelsnickeri och möbeltapetsering. Med traditionen som utgångspunkt arbetar de med möbler för framtiden. De tre utbildningarna, alla med möbler som gemensam nämnare, ger unika möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte. I skräddarsydda lokaler och välutrustade verkstäder arbetas det i mindre grupper och varje students individuella process och inriktning sker i direkt dialog med lärare och handledare.
Malmstens offers training in furniture design, furniture carpentry and upholstery. With tradition as a starting point, they work with furniture for the future. The three educations, all with furniture as a common denominator, provide unique opportunities for collaboration and knowledge exchange. In their tailor-made premises and well-equipped workshops, students work in small groups. Each student's individual process and focus takes place in direct dialogue with teachers and supervisors.

www.liu.se/organisation/liu/iei/mlu
Malmstens • Textile Experiments, Design studenter vid modellbord
Back to Top