Maja Stjärna och Malin Ida Eriksson är två materialbaserade konstnärer som examinerades från masterprogrammet CRAFT! på Konstfack 2020
Maja Stjärna and Malin Ida Eriksson are two material-based artists who graduated from the Masters program CRAFT! at Konstfack 2020.

Besöksadress / Visiting address • Renstiernas gata 13, Stockholm

Webbsida
www.malinidaeriksson.com
www.majastjarna.com

..................................................................

Utställning / Exhibition • Föremål i dialog / Objects in Dialogue
Vernissage: 1 oktober 17.00-21.00
1 oktober 17.00-21.00
2 oktober 12.00-16.00
3 oktober 12.00-16.00
Om • I ett pågående samarbete undersöker konstnärerna dialogen mellan sina respektive konstverk och mötet mellan materialen textil och lera. Processen fungerar som en stafett där de skapar vartannat objekt, där varje objekt är en direkt respons på det förra, som en slags ordlös kommunikation.
Om medverkande • Maja Stjärna är textilkonstnär med fokus på handbroderi där hon använder broderiet som ett sätt att förstå sin omvärld och kommunicera tankar, känslor och upplevelser.
Malin Ida Eriksson har en forkningsdriven praktik med utgångspunkt i materialet lera. Hon jobbar med performance, keramik, måleri och skulptur där gränser mellan dessa suddas ut.
About • The artists investigate the dialogue in their art work and the meeting between their different materials. The process works as a relay where the artists create every other work, and every object is a direct response to the last one, as a form of wordless communication.
About artists • Maja Stjärna is a textile artist focusing on hand embroidery where she uses the technique as a way to understand her surroundings and communicate thoughts, feelings and experiences.
Malin Ida Eriksson has a research led practice based on the material clay. Her work blurs the line between performance, ceramics, painting and sculpture

..................................................................

Maja Stjärna & Malin Ida Eriksson • Objects in Dialogue

Back to Top