MA2 CRAFT! Konstfack
Konstfack grundades 1844 och är Sveriges största konstnärliga högskola med inriktningen konst, design och konsthantverk. Varje år deltar här cirka 900 studenter i kandidat-, master- och doktorandprogram, lärarutbildning och fristående kurser. CRAFT! Är den avslutande utbildningen som leder till en masterexamen.
Konstfack University College of Arts Craft and Design was founded in 1844 and is Sweden’s largest university specializing in art, craft and design. Each year, around 900 students participate in bachelor, master and doctoral studies, teacher training and professional courses. CRAFT! Is the final program for the master students.

Besöksadress / Visiting address Konstfack, Trapphusgalleriet, LM Ericssonsväg 14, Hägersten
UTSTÄLLNING / EXHIBITION Craft Brew
Vernissage / Opening Fredag 7 oktober 17.00-19.00
6 oktober 12.00-17.00
7 oktober 12.00-17.00
8 oktober 12.00-17.00
9 oktober 12.00-17.00
Medverkande / Artists Ida Netterberg, Gustaf Helsing, Bogil Lee, Hanna Havdell, Karina Presttun, Malin Pierre, Rosita Ståhl, Bhumika Sethi, Cornelia Dahlin, Judit Fritz, Miriam Johannesson, Míra Dávida, Nina Johansson, Anneli Tegelberg, Lisa Englund, Linda Nurk, Maëva Weissen, Mariona Miquel Ros, Johan Ibrahim Adam, Ciara Neufeldt, Marta Veiga, Camille Wood.
Om • Studenter på Konstfacks MA2 CRAFT! visar en distinkt blandning av individuella hantverkspraktiker. Med avstamp i ett rikt arv av material, processer och kunskap tolkas historier och utmanas berättelser. Gruppens internationella praktik har förstärkts genom ett generöst utbyte av kulturella erfarenheter och hantverkskunnande. Vänta dig uttryck för glädje, översättningar av vildmark, självgenererade ekosystem och en delad oro över meningen med att skapa under det tjugoförsta århundradet.
Om medverkande En utställning av andraårsstudenterna på Masterprogrammet CRAFT!  - Textil, Smycke och Corpus, Keramik och Glas.
About Konstfack’s MA2 CRAFT! students invite you to sample a distinctive blend of individual craft practices. Drawing on a rich heritage of craft materials, process and knowledge, these students interpret histories and challenge narratives, to create their innovative craft brew. This is a highly international cohort, whose practice has been enhanced by a generous exchange of cultural experiences and craft expertise. Here you will see expressions of joy, translations of wilderness, self-generated ecosystems, and a shared concern with the meaning of making in the twenty first century.
About artists Exhibition by the 2nd year Master's students of CRAFT! programme – Jewellery and Corpus, Ceramics and Glass, and Textiles.
MA2 Craft! Konstfack • Linda Nurk, Shed Snakeskin Weave • Foto: Anders Ljungberg, Linda Nurk
Back to Top