LOD är en sammanslutning av sex silver- och guldsmeder som skapar korpus och smycken sedan 1999 i den gemensamma verkstaden, butiken och galleriet på Kungsholmen i Stockholm . Samtliga har examen från Konstfack. Gruppen bakom LOD genomför solo- och grupputställningar både i det egna galleri och på andra gallerier i Sverige och utomlands.
LOD is an association of six silversmiths and goldsmiths who have been creating silver hollow ware and jewelery since 1999 in the joint workshop, shop and gallery in Stockholm. All have degrees from Konstfack University College of Arts Crafts and design. The group behind LOD conducts solo and group exhibitions both in their own gallery and at other galleries in Sweden and abroad.

www.lod.nu
Besöksadress/Visiting address: Norra Agnegatan 40, Stockholm
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Andrew Hayes på LOD
Vernissage/Opening: 1 oktober 12.00-18.00
2 oktober 11.00-18.00, 3 oktober 11.00-15.00
Medverkande / Artist: Andrew Hayes
Om: Den amerikanska skulptören Andrew Hayes arbeten visas exklusivt under Sthlm Craft Week på Galleri LOD. Med järn och böcker som material skapar Andrew nya historier. Hans material har helt olika värden, både historiskt och i nutid. Tillsammans blir de någonting helt nytt och får sin egen berättarröst.
“The book as an object is full of fact and story. I take my sensory appreciation for the book as a material and employ the use of metal to create a new form, and hopefully a new story.”
Om medverkande: Andrew Hayes växte upp i Tucson, Arizona och studerade skulptur vid norra Arizonas universitet. En stor del av hans tidiga skulpturala verk i stål är inspirerade av barndomens ökenlandskap. Under sin tid som Core Fellow vid Penland School of Crafts kunde Andrew utforska olika material och teknik. Överraskande blev boken en stor del av hans utforskande arbete. I detta arbete möter han utmaningen att kombinera de hårda egenskaperna hos järnet med boksidans delikata materialitet.
About: The works of American sculptor Andrew Hayes are shown exclusively during Sthlm Craft Week at Gallery LOD. Using iron and books as material, Andrew creates new stories. He uses materials that have completely different values, historically and in contemporary. Together they become something completely new and get their own narrative voice.
”The book as an object is full of fact and story. I take my sensory appreciation for the book as a material and employ the use of metal to create a new form, and hopefully a new story.” 
About artist: Andrew Hayes grew up in Tucson, Arizona and studied sculpture at the University of Northern Arizona. A large part of his early sculptural works in steel are inspired by the desert landscape of his childhood. During his time as a Core Fellow at the Penland School of Crafts, Andrew was able to explore various materials and techniques. Surprisingly, the book became a large part of his exploratory work. In this work, he faces the challenge of combining the hard properties of iron with the delicate materiality of the book page.
..................................................................

ARTIST TALK • Artist talk med Andrew Hayes
1 oktober 18.00–19.00
Address: Norra Agnegatan 40, Stockholm
Föranmälan krävs: info@lod.nu (begränsat antal platser)  
Registration required: info@lod.nu
(Limited capacity)
Online address (no registration required): https://gu-se.zoom.us/j/64884650386
Artist: Andrew Hayes
..................................................................

LOD • Andrew Hayes, Yellow Intersection

Back to Top