Galleri LOD är en sammanslutning av sex konsthantverkare som med stor kärlek till hantverket, förhåller sig till materialet metall. I lokalen på Norra Agnegatan 40 i Stockholm ryms både galleri, butik och verkstad – här tillverkas så väl smycken, funktionellt silverkorpus och skulpturala föremål som avancerade experiment med metall i fokus.
Gallery LOD is a collaboration of six craft artists relating to the material metal with great passion. In their premises at Norra Agnegatan 40, Stockholm you will find an all-in-one gallery, shop and workspace. Both jewellery, silver holloware, and sculptural objects are created here, as well as advanced experiments within the expression of metal.

Besöksadress / Visiting address • Norra Agnegatan 40, Stockholm

www.lod.nu
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • We craft in metal
Vernissage / Opening  • 30 september 15.00-18.00
30 september 11.00-18.00
1 oktober 11.00-18.00
2 oktober 11.00-15.00
Medverkande / Artists • Klara Eriksson • Petronella Eriksson • Anna Nordström • Maki Okamoto • Pernilla Sylwan • Erik Tidäng
Om • Medlemmarna i LOD utforskar materialet metall, de testar gränser, leker med proportioner, funktioner och ytor. Materialet låter sig formas, användas och återanvändas. Det kan vara plastiskt som lera men också hårt och motståndskraftigt. På LOD står inga föremål bakom glas – här kan du komma nära och möta metallen!
Om medverkande • Galleri LOD är en sammanslutning av sex konsthantverkare som med stor kärlek till hantverket, förhåller sig till materialet metall på olika sätt. I lokalen på Norra Agnegatan 40 i Stockholm ryms både galleri, butik och verkstad – här tillverkas så väl smycken, funktionellt silverkorpus och skulpturala föremål som avancerade experiment med metall i fokus.
About • The members of LOD explore the material metal, they test boundaries, play with proportions, functions and surfaces. The material can be shaped, used and reused. It is plastic like clay but also hard and resistant. At LOD no objects hides behind glass – come close and meet the metal!
About artists • Gallery LOD is a collaboration of six craft artists relating to the material metal with great passion. In their premises at Norra Agnegatan 40, Stockholm you will find an all-in-one gallery, shop and workspace. Both jewellery, silver holloware, and sculptural objects are created here, as well as advanced experiments within the expression of metal.
..................................................................

LOD metallformgivning • Pernilla Sylwan, Underverk • Foto: Petter Mörk

Back to Top