Galleri LOD är en sammanslutning av sex konsthantverkare som med stor kärlek till hantverket, förhåller sig till materialet metall. I lokalen på Norra Agnegatan 40 i Stockholm ryms både galleri, butik och verkstad – här tillverkas så väl smycken, funktionellt silverkorpus och skulpturala föremål som avancerade experiment med metall i fokus.
Gallery LOD is a collaboration of six craft artists relating to the material metal with great passion. In their premises at Norra Agnegatan 40, Stockholm you will find an all-in-one gallery, shop and workspace. Both jewellery, silver holloware, and sculptural objects are created here, as well as advanced experiments within the expression of metal.

www.lod.nu

LOD metallformgivning • Pernilla Sylwan, Underverk • Foto: Petter Mörk

Back to Top