Lauritz Christensen Auktioner är ett av Danmarks äldsta auktionshus. Våren 2000 övergick verksamheten till Lauritz.com och blev därmed det första internetbaserade auktionshuset.
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands.
Lauritz is one of Denmark's oldest auction houses. In the spring of 2000, the business was transferred to Lauritz.com and thus became the first internet-based auction house.
Svensk Form is a non-profit independent member association working to stimulate design development. The association was founded in 1845 as the Swedish Handicraft Association and has since promoted design in Sweden and abroad.

Webbsida
www.lauritz.com/sv
www.svenskform.se
..................................................................

Invigning  och prisutdelning / Opening and award ceremony
Prisutdelning av Lauritz Konsthantverkspris 2021 till Maja Michaelsdotter Eriksson

Invigning  och prisutdelning / Opening and award ceremony • Prisutdelning av Lauritz Konsthantverkspris
30 september 17.30-18.00
Besöksadress / Visiting address • Södra Blasieholmshamnen 2, Nationalmuseum
Föranmälan krävs / Registration required • Endast inbjudna gäster / By invitation only
Medverkande • Invigningen genomförs av huvudarrangörerna: Konsthantverkscentrum, Konsthantverkarna och Svensk Form, i samarbete med Nationalmuseum och Lauritz.com.
Om • Stockholm Craft Week 2021 invigs i ljusgården på Nationalmuseum. I samband med detta delas även Lauritz Konsthantverkspris ut av auktionshuset Lauritz.com och Svensk Form. Utmärkelsen delas ut vartannat år under utmärkelsen Design S och vartannat år under Stockholm Craft Week. Juryn premierar nyskapande och innovativt konsthantverk främst inom keramik, glas, silver och smyckeskonst. Ett viktigt kriterium är att vinnarens verk har potential att bli en klassiker som kan säljas på auktion om 25 år, och därmed ingår i en hållbar cykel när verken byter hem över generationer. Vinnaren får en prischeck på 20 000 SEK.
AboutThe opening of Stockholm Craft Week 2021 is inaugurated in the courtyard of the National Museum. In addition, the Lauritz Arts and Crafts Prize is awarded by Lauritz.com and Svensk Form. The jury awards innovative crafts, mainly within ceramics, glass, silver and jewellery. An important criteria is that the winner's work has the potential of becoming a classic i.e a piece of art that could be sold at an auction in 25 years as part of a sustainable cycle, when changing homes over generations. The winner will receive a prize check of SEK 20,000.
..................................................................

Lauritz Konsthantverkspris 2021 • Maja Michaelsdotter Eriksson

Back to Top