Lauritz & Svensk Form
Lauritz Christensen Auktioner är ett av Danmarks äldsta auktionshus. Våren 2000 övergick verksamheten till Lauritz.com och blev därmed det första internetbaserade auktionshuset.
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands.
Lauritz is one of Denmark's oldest auction houses. In the spring of 2000, the business was transferred to Lauritz.com and thus became the first internet-based auction house.
Svensk Form is a non-profit independent member association working to stimulate design development. The association was founded in 1845 as the Swedish Handicraft Association and has since promoted design in Sweden and abroad.

Webbsida
www.lauritz.com
www.svenskform.se

Facebook
www.facebook.com/Lauritz.comSE/
www.facebook.com/SvenskForm

Instagram
www.instagram.com/lauritzdotcom/
www.instagram.com/svenskform/
Opening ceremony/ Invigning xxx
Opening ceremony/ Invigning 6 oktober
6 oktober 18.00.20.00
Besöksadress / Visiting address Hamngatan 4, Stockholm
Föranmälan krävs / Registration required Inbjudan krävs / by invitation only
Om • I samband med invigningen av Stockholm Craft Week delas Lauritz Konsthantverkspris 2022 ut av Svensk Form och auktionshuset Lauritz.com. Priset på 20.000 kr delas ut till en svensk konst-hantverkare i syfte att premiera nyskapande och innovativt konsthantverk, främst inom keramik, glas, silver och smyckeskonst. Ett viktigt kriterium är att vinnarens verk har potential att bli en klassiker som kan säljas på auktion om 25 år, och därmed ingå i en hållbar livscykel när verken byter hem över generationer.
Värd för programpunkten • Mette Rode Sundstrøm, Lauritz.com • Mats Widbom, Svensk Form • Maj Sandell, Konsthant-verkscentrum • Hanna Grill, Konsthantverkarna
About In addition to the opening of Stockholm Craft Week, the Lauritz Craft Prize 2022 is awarded by Svensk Form and the auction house Lauritz.com. The prize of SEK 20,000 is given to a Swedish craft artist with the aim of rewarding innovative works of art, mainly in ceramics, glass, silver and jewelry. An important criterion is that the winner's work has the potential of becoming a classic i.e a piece of art that could be sold at an auction in 25 years as part of a sustainable cy-cle, when changing homes over generations.
Host of the event • Mette Rode Sundstrøm, Lauritz.com • Mats Widbom, Svensk Form • Maj Sandell, the Swedish Crafts Centre • Hanna Grill, Konsthantverkarna
Lauritz Konsthantverkspris 2022, Anton Alvarez • Foto: Sebastian Waldenby
Back to Top