Lauritz & Svensk Form
Lauritz Christensen Auktioner är ett av Danmarks äldsta auktionshus. Våren 2000 övergick verksamheten till Lauritz.com och blev därmed det första internetbaserade auktionshuset.
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands.

Lauritz is one of Denmark's oldest auction houses. In the spring of 2000, the business was transferred to Lauritz.com and thus became the first internet-based auction house.
Svensk Form is a non-profit independent member association working to stimulate design development. The association was founded in 1845 as the Swedish Handicraft Association and has since promoted design in Sweden and abroad.

Webbsida
www.lauritz.com

www.svenskform.se

Facebook
www.facebook.com/Lauritz.comSE/
www.facebook.com/SvenskForm

Instagram
www.instagram.com/lauritzdotcom/
www.instagram.com/svenskform/

Lauritz Konsthantverkspris 2021, Maja Michaelsdotter Eriksson • Foto: Jason Andersson
Back to Top