Körsbärsvägen 22 är en lokal som tidigare har varit en mjölkbutik. Delar av inredningen bevarades när den 2018 byggdes om till en atelje och verkstad. Idag arbetar sju konstnärer i lokalen som alla har en bakgrund inom smyckes- och corpuskonst..
Körsbärsvägen 22 is a facility that used to be an old milk shop. Part of the interior was preserved when it was rebuilt to an artist studio and workshop 2018. The space is now shared by seven artists that all have a background within jewellery and object art.

www.murky.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Sfär
Medverkande / Artists: MURKY (Emelica Lidman och Mike Årsjö), Mia Larsson, Claudia Cavieres Fernández, Marcelo Gustafsson, Anna Nordström
Back to Top