Konsthantverkspodden är en podcast om samtida konsthantverk som görs av Lisa Maria Pettersson, Ida Netterberg, Petter Rhodiner och Evelina Dovsten, alla konsthantverkare inom olika materialfält. Konsthantverkspodden görs i samarbete med Konsthantverskcentrum och spelas in på Umamiproduktion i Stockholm. Du hittar den bl.a. på Acast, Spotify och iTunes.
Konsthantverkspodden  is a podcast about contemporary craft made by Lisa Maria Pettersson, Ida Netterberg, Petter Rhodiner and Evelina Dovsten, alla artisans within different materials. Konsthantverkspodden is made in collaboration with Konsthantverskcentrum and is recorded at Umami Production in Stockholm. You find it at Acast, Spotify or iTunes.

https://poddtoppen.se/podcast/1439876737/konsthantverkspodden

Konsthantverkspodden

Back to Top