Konsthantverkscentrum
Konsthantverkscentrum är den enda renodlade yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige, och en av tre aktörer bakom Stockholm Craft Week. Organisationen arbetar med att stärka det svenska konsthantverket genom att marknadsföra och synliggöra sina drygt 750 medlemmar i olika sammanhang, både i Sverige och resten av världen.
Konsthantverkscentrum (Swedish Crafts Centre) is the only straight-out membership organization in Sweden, aiming to promote professional Swedish crafts and support their 750 members, as well as strengthen craft as an independent artistic discipline. They are also one of three promoters of Stockholm Craft Week 2021.

Besöksadress / Visiting address Bellmansgatan 5, Stockholm

www.konsthantverkscentrum.se
UTSTÄLLNING / EXHIBITION Gläntan/ The Glade
Vernissage / Opening Vernissage med frukostmingel: 6 oktober 10.00-12.00
6 oktober 12.00-17.00
7 oktober 12.00-17.00
8 oktober 12.00-17.00
9 oktober 12.00-17.00
Medverkande / Artists Utställare: Carl Richard Söderström, Cecilia Levy, Elsa Unnegård, Emilia Sundqvist, Hanna Liljenberg, Marie Eklund, Petronella Eriksson, Sanna Wallgren, Sara Lundkvist och Tore Svensson.
Kurator: Helena Sandström.
Om • Som kontrast till tidens oreflekterade masskonsumtion och med kärlek till naturen har curator Helena Sandström format Gläntan, en utställning som manar till eftertanke, fokus och närvaro. I utställningen syns verk av tio konsthantverkare som representerar en bredd av material och generationer. Gläntan presenterades första gången under Southern Sweden Design Days 2022, på initiativ av Konsthantverkscentrum och visas nu i omarbetad form på Bellmansgatan 5.
Om medverkande Carl Richard Söderström, keramiker och konstnär • Cecilia Levy, formgivare och bokbindare • Elsa Unnegård, inredningsarkitekt • Emilia Sundqvist, textilkonstnär • Hanna Liljenberg, smyckekonstnär • Marie Eklund, slöjdare • Petronella Eriksson, guld- och silversmed • Sanna Wallgren, smyckekonstnär • Sara Lundkvist,  glaskonstnär • Tore Svensson,  silversmed och smyckekonstnär • Helena Sandström, kurator och smyckekonstnär.
About In contrast to the unabashed mass consumption of our time and with a love for nature, curator Helena Sandström created The Glade, an exhibition concept that invites to reflection, focus and presence. The exhibition features works by ten invited craft artists representing a wide range of materials and generations. Initiated by the Swedish Craft Centre, The Glade was first presented at Southern Sweden Design Days 2022.
About artists Carl Richard Söderström, ceramist and artist • Cecilia Levy, paper artist, designer and book binder • Elsa Unnegård, interior designer • Emilia Sundqvist, textile artist • Hanna Liljenberg, jewellery artist • Marie Eklund, handicraft artist • Petronella Eriksson, gold- and silversmith • Sanna Wallgren, jewellery artist • Sara Lundkvist,  glass artist • Tore Svensson,  silversmith and jewellery artist • Helena Sandström, curator and  jewellery artist.
Öppen ateljé / Open studio Artist-in-Office
Vernissage / Opening 10.00-12.00
6 oktober 12.00-17.00
7 oktober 12.00-17.00
8 oktober 12.00-17.00
9 oktober 12.00-17.00
Medverkande / Artists Klara Gardtman
Om • Klara Gardtman är höstens Artist in Office på Konsthantverkscentrum. Under Stockholm Craft Week har hon öppen ateljé och visar sina pågående arbeten – fotografi och tredimensionella kollage i form av vävda tolkningar i materiella toner och materiella cykler i hennes vardagliga omgivning.
Om medverkande Klara Gardtman är utbildad vid Handarbetets Vänner, Konstfack Textil och Islands Konsthögskola. Genom skulptur och installation med fokus på materialitet, kretslopp, kollage och väv, utforskar Gardtman skönheten hos det vardagliga, det triviala och det repetitiva. Som ett verktyg, formar hon sitt arbete kring tre motsatsförhållanden: vakenhet mot distraktion, beständighet mot föränderlighet och relaterbarhet mot mystik.
About Klara Gardtman is the Artist in Office at Konsthantverkscentrum during the fall. At Stockholm Craft Week, she will open up her studio and show ongoing works – photography and three-dimensional collage where she explores woven interpretations of material tones and material cycles in her everyday surrounding.
About artists Klara Gardtman is educated at Handarbetets Vänner, Konstfack Textile and Icelandic University of the Arts.
Through sculpture and installation focused on materiality, productional cycles, collage and weave, her work explores the beauty of the everyday, the trivial and the repetitional. As a tool, she form her work around three contrast ratios: alertness to distraction, permanence to temporality, relatability to mystic.
Workshop Tryck, tova, tufta - skapa i textil, en workshop för barn 9-12 år
8 oktober 10.00-12.00 eller 13.00-15.00
Besöksadress / Visiting address Den Pedagogiska Designbyrån, Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Gamla stan
Föranmälan krävs / Registration required • Ja / Yes
E-post vid föranmälan / Mail registration frida@denpedagogiskadesignbyran.se
Kostnad/ Cost • Gratis/ Free
Medverkande / Artists Den Pedagogiska Designbyrån har sedan 2011 erbjudit workshops och handledning inom konst, design, konsthantverk och media. Verksamheten leds av bildpedagoger och innefattar många olika former av kreativt skapande, för både barn och vuxna.
Om • Under denna workshop får du som är 9-12 år testa att skapa i olika textila tekniker. Testa att skapa ett eget tryck med transferpress, gör en ullig figur eller prova hur det är att göra en del av en matta med tuftpistol. Inga förkunskaper krävs.
Om medverkande • xxx
About During this workshop, children from 9-12 years old get to try different textile techniques. Create your own print with a transfer press, make a woolly figure or try what it's like to make part of a rug with a tuft gun. No previous knowledge required.
About artists Since 2011, the Educational Design Agency has offered workshops and tutorials in art, design, crafts and media. The work is led by visual educators and includes many different forms of creative workshops, for both children and adults.
Konsthantverkscentrum
Back to Top