Konsthantverkscentrum är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige, och en av tre aktörer bakom Stockholm Craft Week. Vi arbetar med att stärka det svenska konsthantverket genom att marknadsföra och synliggöra våra drygt 750 medlemmar i olika sammanhang, både i Sverige och resten av världen.
Konsthantverkscentrum (Swedish Crafts Centre) is the only straight-out membership organisation in Sweden, aiming to promote professional Swedish crafts and support our 750 members, as well as strengthen craft as an independent artistic discipline. We are also one of three promoters of Stockholm Craft Week 2021.

www.konsthantverkscentrum.se

Emma Hasselblad, Pansy flowers

Back to Top