Konsthantverkscentrum är den enda renodlade intresseorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige, och en av tre aktörer bakom Stockholm Craft Week. Vi arbetar med att stärka det svenska konsthantverket genom att marknadsföra och synliggöra våra drygt 750 medlemmar i olika sammanhang, både i Sverige och resten av världen.
Konsthantverkscentrum (Swedish Crafts Centre) is the only straight-out membership organisation in Sweden, aiming to promote professional Swedish crafts and support our 750 members, as well as strengthen craft as an independent artistic discipline. We are also one of three promoters of Stockholm Craft Week 2021.

Besöksadress / Visiting address • Bellmansgatan 5, Stockholm

www.konsthantverkscentrum.se
..................................................................

Utställning / Exhibition • Members’ show wall: In the Rough
Vernissage / Opening • 30 september 10.00-12.00
10.00-16.00
1 oktober 12.00-16.00
2 oktober 12.00-16.00
3 oktober 12.00-16.00
Besöksadress / Visiting address • Bellmansgatan 5, Stockholm
Medverkande / Artist • Sara Elggren, Annelie Grimwade Olofsson, Linnea Dalstrand, Sandra Lundberg, Moa Lönn
Om • ”Vi berör saker för att försäkra oss om verkligheten.” Orden inleder ett stycke i boken On Weaving där vävaren Anni Albers beskriver hur avsaknaden av närhet till obearbetat material bidrar till att vi mister förmågan till kreativitet. För de fem medverkande konstnärerna i utställningen In the rough, vars titel är lånad från Albers text, är det just bearbetandet av material som utgör grunden för deras olika praktiker. I verken prövas, ifrågasätts och omformas material och dess beståndsdelar vilket bjuder in till nya tolkningar av vår gemensamma omvärld.
Utställningen curateras av Matilda Dominique.
Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar
Om medverkande • Sara Elggren är vävande textilkonstnär baserad i Stockholm.
Sandra Lundberg är textilkonstnär baserad i Stockholm.
Annelie Grimwade Olofsson, från sin studio på Bornholm arbetar Annelie oftast i lera men även i glas, metall och plast.
Moa Lönn är konstnär och keramiker baserad i Södra Sandby, Skåne.
Linnea Dalstrand är textilkonstnär som arbetar på Not Quite i Fengersfors.
About • ”We touch things to assure ourselves with reality.” These words by weaver Anni Albers are taken from her book On Weaving where Albers describes how the absence of unformed material make us ”fall short in providing for a stimulus that may touch off our creative impulse”. For the five artists in the exhibition In the Rough, a title borrowed from Albers’ text, however, it is the forming of material that constitutes the foundation of their respective practice. In the objects shown, raw material and their components are tested, questioned and reshaped in order to open up for new interpretations of our collective world.
The exhibition is curated by Matilda Dominique.

About artists • Sara Elggren is a textile artist working mainly with weaving. She is based in Stockholm.
Sandra Lundberg is a textile artist based in Stockholm.
Annelie Grimwade Olofsson, from the studio in Bornholm Annelie work mainly with clay, but also with glass, metal and plastic.
Moa Lönn is an artist and ceramist based in Skåne
Linnea Dalstrand is a textile artist. She works at Not Quite in Fengersfors.

..................................................................

ARTIST-IN-OFFICE
Vernissage / Opening • 30 september 10.00-12.00
30 september 10.00-16.00
1 oktober 12.00-16.00
2 oktober 12.00-16.00
3 oktober 12.00-16.00
Besöksadress / Visiting address • Bellmansgatan 5, Stockholm
Medverkande / Artist • Emma Hasselblad
Om medverkande • Emma är textilkonstnär med fokus på stickning. Emma undersöker den textila tekniken i relation till kropp, arkitektur, historia och tradition. Hon stickar tredimensionella skulpturer, rumsliga gestaltningar, tvådimensionella föreställande bilder, bärbara eller icke bärbara plagg.
About artist • Emma is a knitting textile artist. The flexibility and the stretch of the knitted allows her to make sculptures, installations, wearable and non-wearable garments.
..................................................................

WORKSHOP • Trådverket Workshop
3 oktober 10.00-12.00 & 13.00-15.00
Besöksadress / Visiting address • Mariatorget, Stockholm
Medverkande / Artist • Ylva Frick och Elisabet Frick
Om • Trådverket bjuder in barn, ungdomar och vuxna till Den jättestora väven, ett kollektivt konstverk som växer fram när många händer skapar tillsammans. Deltagarna får prova på olika vävsätt och textila tekniker, och se hur de kan användas för att skapa ett eget konstnärligt uttryck. Alla material som används är återvunnen textil. Rekommenderad ålder från 7 år. Yngre barn kan delta tillsammans med vuxen.
Om medverkande • Trådverket är ett pedagogiskt projekt som drivs av konstnär Ylva Frick och textildesigner Elisabet Frick. Med Trådverket vill de inspirera till en mer textil och taktil upplevelse av världen – en värld som är beroende av att vi alla börjar agera mer långsiktigt. Medan vi skapar med våra händer upplever vi vad ett material är - hur känns det mot huden, hur ser det ut, och kanske även hur låter och luktar det?
About • Trådverket invites children, teenagers and adults to The Giant Loom, a collective artwork emerging and growing from many when many hands come together to create. Participants get to try different weaving methods and textile techniques, and how they can be used to create a certain artistic expression. All materials used in the workshop are recycled textiles. Recommended from 7 years of age. Younger kids can participate together with an adult.
About artists • Trådverket is an educational project run by artist Ylva Frick and textile designer Elisabet Frick. Trådverket wants to inspire towards a more textile and tactile experience of the world - a world that needs us all to start acting more long-term. While we create with our hands we experience what a material is - how does it feel against our skin, what does it look like, and does it maybe even have a sound or a scent?
..................................................................

Emma Hasselblad, Pansy flowers

Back to Top