Konsthantverkscentrum (Swedish Crafts Centre) is one of three promotors of Stockholm Craft Week 2019. We are a membership organisation aiming to promote Swedish crafts and support professional craft artists and makers, as well as strengthen craft as an independent artistic discipline. To initiate national and international visibility, Konsthantverkscentrum produces exhibitions, launches networking opportunities and arranges lectures and seminars.
..................................................................
BREAKFAST MINGLE & PREMIERE • October 4, 10.00-12.00
About: Konsthantverkscentrum celebrate the premiere of Artist-in-Office and members Members’ Show-wall.
Address: Bellmansgatan 5, Stockholm
..................................................................
ARTIST-in-office • October 4-6, 12.00-16.00
Artist: Anna Tedestam
About: The project space Artist-in-Office will be offered to members and craft artists as a resource to develop craft ideas and projects. Our premiere guest Anna Tedestam graduated from Konstfack´s CRAFT Master program last spring. Part of her graduation exhibition will be on display at Artist-in-Office along with work in progress for an ongoing public commission. "I work through sculpture and painting in the space between abstraction and depicting, where the starting point is a feeling translated through symbolism. The hand’s presence is the core along with voice of the idea.”
Address: Bellmansgatan 5, Stockholm
..................................................................
MEMBERS’ SHOW-WALL October 4-6, 12.00-16.00
Artists: Erika Kristofersson Bredberg, Sara Borgegård Älgå, Elin Flognman, Malin Grumstedt, Ann-Louise Gustavsson, Ea ten Kate, Emma Linde, Linn Sjöstedt, Sven-Åke Risfjell, Karin Roy Andersson, Lisa Wallert.
About: At the Members’ Show-wall we present 11 of Konsthantverkscentrum’s members, invited by curator Matilda Kästel. Members’ Show-wall aims to promote our members and show a wide range of craft materials, artistic expressions and geographic representation.
Address: Bellmansgatan 5, Stockholm
..................................................................
KONSTHANTVERKSPODDEN October 4-6, 12.00-16.00
Artists: The artist group Den Gemensamma Hjärnan consists of Lisa Maria Pettersson, Ida Netterberg, Petter Rhodiner and Evelina Dovsten.
About: Welcome to sit down and listen to a pod broadcast at Konsthantverkscentrum.
Address: Konsthantverkscentrum, Bellmansgatan 5, Stockholm
..................................................................
PERFORMANCE Att rymma med en cirkus • October 6, 13.00-13.30
Artists: Signe Veinholt - acrobatics and physical theatre
Rebecka Nord - circus specialized in acrobatics
Matilda Haritz Svenson - ceramic sculpture and activated installations
About: The show is performed by two acrobats and a sculptor in a fictive exhibition. It is made for children but equally interesting for anyone with an interest of new craft or circus. Running away and joining the circus is a performance that takes the exhibition space to the children. Playing with the forbidden in touching art pieces and asking questions like who or what are the props to whom, and how is one allowed to treat a sculpture? Can you touch, pull, climb? Can the sculptures achieve the emanicipation that they are longing for?
Registration: Registration by e-mail teater.lederman@tele2.se Free of charge.
Address:  Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, Stockholm
..................................................................
PERFORMANCE • #radicalsloyd #carryshitolympics • October 5, 13.00-15.00
Artist: Anders Jakobsen
About: All sorts of things can be hauled on a cargo bike. For example, a sewing machine, fabric, a table, and a lithiumbattery. Thus, it becomes possible to set up shop almost anywhere. For example, on the sidewalk, in front of Bellmansgatan 5 
Address: Bellmansgatan 5, Stockholm 
..................................................................
om konsthantverkscentrums aktiviteter
På sitt huvudkontor på Bellmansgatan lanserar Konsthantverkscentrum två nyheter inför Stockholm Craft Week: Artist-in-Office och Medlemmars Show-wall. Projektrummet Artist-in-Office kommer att erbjudas till medlemmar och konsthantverkare som resurs när ospecifika projekt kräver extra yta. Vår premiär-gäst Anna Tedestam tog sin examen från Konstfacks CRAFT master-program i våras. Hon kommer att visa delar av sin examensutställning under Stockholm Craft Week och under resterande projektperiod använda rummet för utveckling av ett pågående gestaltningsuppdrag.
Vid premiären av Medlemmars Show-wall presenteras verk av 11 av Konsthantverkscentrum medlemmar, inbjudna av curator Matilda Kästel. Medlemmars Show-wall är en ny satsning med mål att marknadsföra våra medlemmar och visa upp en bredd av materialfält, konstnärliga uttryck och geografisk representation. Väggens gestaltning och urval kommer bytas ut periodvis.
Om Anna Tedestam
Anna Tedestam arbetar skulpturalt och måleriskt genom längtan, väntan och förväntan. I ett mellanrum av abstraktion och föreställande där motsatserna inte finns utan varandra. Där utgångspunkten är en känsla som översätts genom symbolik. Handens närvaro ska få lämna spår och den egna rösten behållas.
om Att rymma med en cirkus
Konstnärer: Signe Veinholt - parakrobatik och fysisk teater Rebecka Nord - nycirkus med parakrobatik som specialitet Matilda Haritz Svenson - keramisk skulptur och aktiverade verk
Att rymma med en cirkus är en performance som tar utställningsrummet till barnen. Det leks med det förbjudna i att vidröra konstobjekt och ställs frågor om vem eller vad som är rekvisita åt vem, hur får man behandla en skulptur? Får man röra, dra, klättra? Och hur når formerna den frigörelse de längtar efter? Föreställningen framförs av två akrobater, ett antal abstrakta keramikskulpturer och en skulptör i en fiktiv utställningsmiljö. Den riktar sig särskilt till barn men också alla med intresse för nyskapande konsthantverk eller cirkus.
OM #radicalsloyd #carryshitolympics
Det går att transportera många olika saker på en lastcykel. Exempelvis en symaskin, tyg, ett bord, och ett lithiumbatteri. Då det går att stanna varsomhelst och sy. Exempelvis utanför Bellmansgatan 5.

Anna Tedestam • The last party 2019

Konsthantverkscentrum Stockholm

Back to Top