Konsthantverkarna är en av Sveriges största och äldsta föreningar för samtida konsthantverk. De har 85 medlemmar som arbetar med en stor variation av material: glas, keramik, metall, trä, textil, papper och betong. I galleriet visas varje år mellan 10-12 utställningar med såväl medlemmar som svenska och internationella gästutställare. Konsthantverkarna har också ett aktivt program med konstnärssamtal, föreläsningar och privata visningar.
Konsthantverkarna is one of Sweden's oldest and largest members association for contemporary craft consisting of 85 artisans working in vast materials as glass, ceramics, metal, wood, textiles, paper, iron and concrete. Every year they show 10-12 solo exhibitions both with members as well as Swedish and international guest exhibitors. They conduct an active program with artist talks and lectures.

Besöksadress / Visiting address • Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, Stockholm

www.konsthantverkarna.se

..................................................................

ARTIST TALK & FÖNSTERUTSTÄLLNING  / WINDOW EXHIBITION  • Konstnärssamtal med Maria Johansson "About - objects, about"
Artist talk • 1 oktober kl. 18.30
Föranmälan krävs / Registration required • E-mail: info@konsthantverkarna.se
Fönsterutställning / Window exhibition
30 september 11.00 - 18.00
1 oktober 11.00 - 18.00
2 oktober 11.00 - 16.00
Medverkande / Artist • Maria Johansson
Om Konstnären Maria Johansson och redaktören Sujy Lee berättar tillsammans med inbjudna skribenter om arbetet med ”Objects, about.”, en nyutgiven bok sprungen ur ett deltagandeprojekt som tolkar ”Samlingen av de perfekta Föremålen”. Samtidigt visas en fönsterutställning med verk av Maria Johansson.
Om medverkande • Maria Johansson är en materialbaserad konstnär, verksam i Stockholm, med en MFA från Konstfack 2009. Under 15 år har Maria byggt ”Samlingen av de perfekta Föremålen”. Då de inte fanns att finna gjorde hon dem själv... Samarbetet med curatorn Sujy Lee inleddes 2018 på Iaspis. Likt arkivarier arbetar de med att undersöka och dokumentera samlingen, som för närvarande består av 185 Föremål.
About Artist Maria Johansson and editor Sujy Lee, together with invited writers talk about the work behind "Objects, about.", a newly released book added from a participatory project interpreting "The Collection of the Perfect Objects". At the same time, a window exhibition with some works by Maria Johansson is shown.
About artist • Maria Johansson is a material-based artist, working in Stockholm. She holds an MFA from Konstfack University of Arts Crafts 2009. During the last 15 years, Maria has been building "The Collection of the Perfect Objects". Since they were nowhere to be found she made them herself... The collaboration with the curator Sujy Lee began in 2018 at Iaspis. Like archivists, they work to examine and document the collection, which currently consists of 185 Objects.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Möt konstnären bakom verken - Utställning med Sven Möller
Vernissage / Opening  •  Lördag 2 oktober 12.00-16.00
30 september 11.00 - 18.00
1 oktober 11.00 - 18.00
2 oktober 11.00 - 16.00
Medverkande / Artist • Sven Möller
Om • Möt keramiker Sven Möller som samtalar om och visar sin pågående utställning "svenpåutställning" i Konsthantverkarnas galleri.
Om medverkande • Sven Möller är keramiker verksam i Hedemora. Han är utbildad vid Konstfack och har deltagit i flertalet grupp- och separatutställningar runt om i Sverige. Sven finns representerad hos Röhsska Museet och Statens konstråd.
About • See Sven Möller’s ceramic exhibition "svenpåutställning" and meet the artist on site in the gallery.
About artist • Sven Möller is a ceramist based in Hedemora, Sweden. He is educated at Konstfack University of Arts Crafts and Design. Sven has participated in a number of group- and solo exhibitions in Sweden. He is represented at the Röhsska Museum and the Swedish Arts Council.
..................................................................

ARTIST TALK • Konstnärssamtal med Annika Svensson
2 oktober 17.00
Föranmälan krävs / Registration required • E-mail: info@konsthantverkarna.se
Medverkande / Artist • Annika Svensson
Om • Lyssna till keramiker Annika Svensson som berättar om arbetet med de unika kakelugnar hon formger och tillverkar med konstnärlig omsorg till både privata bostäder och offentliga rum. Annika ger även exempel på genomförda konstnärliga gestaltningar i större format – hur ser uppdragen och arbetsprocesserna ut?
Om medverkande • Annika Svensson är keramiker verksam i Göteborg och med utbildning från HDK Valand. Annika har deltagit i flertalet grupp- och separatutställningar i bl.a. Sverige, Danmark, Finland, Milano, USA och Japan och finns representerad hos bl.a. Statens Konstråd, Sveriges Riksdag, Falkenbergs museum, Huddinge sjukhus och Västra Götalandsregionen.
About • Listen Annika Svensson’s artist talk. Annika is a ceramist and she will tell about her unique tiled stoves which she both designs and builds with great artistic care. Annika also gives examples of public commissions she has executed – what do the assignments and work processes look like?
About artist • The ceramist Annika Svensson is based in Gothenburg and holds an MFA from HDK-Valand - Academy of Art and Design. Annika Svensson has participated in both group and solo exhibitions in Sweden, Denmark, Finland, Milan, USA and Japan and is represented by e.g. Statens Konstråd, Swedish Parliament, Falkenberg Museum and Huddinge Hospital.
..................................................................
Konsthantverkarna • Konstnärssamtal Maria Johansson, About - Objects, about • Foto: Sara Danielsson
Back to Top