Konsthantverkarna
Konsthantverkarna är Sveriges största förening för samtida konsthantverk och har mer än 70 års erfarenhet av att driva butiks- och galleriverksamhet. Idag består föreningen av 87 konsthantverkare som arbetar med olika material som keramik, glas, metall, trä, textil, papper och smide. I galleriet visas 12 separat- och grupputställningar per år med både medlemmar och inbjudna svenska eller internationella gästutställare.
Konsthantverkarna is Sweden's largest association for contemporary arts and crafts and has over 70 years of experience in running a gallery and shop. Today, the association have 87 members who work with different materials such as ceramics, glass, metal, wood, textiles, paper and iron. The gallery shows 12 separate or group exhibitions per year with both members or invited Swedish and international artists.

Besöksadress / Visiting address Södermalmstorg 4, Stockholm

www.konsthantverkarna.se
Artist Talk + visning / Guided tour
7 oktober 18.30-20.00
Föranmälan / Registration Begränsat antal platser, maila för garanterad plats / Limited number of seats, email for guaranteed seat.
E-post vid föranmälan / Mail registration info@konsthantverkarna.se
Medverkande / Artist Moa Lönn
Om • Kvällen före utställningen öppnar håller keramiker Moa Lönn ett artist talk och förhandsvisning av sin utställning Vista Points där du som besökare bjuds in till berättelsen kring leran bortom de brända objekten.
Om medverkande Moa Lönn är verksam i Södra Sandby utanför Lund. Hon tog sin Master of Fine Arts på Konstfacks keramik- och glaslinje 2009. Moa arbetar som konstnär, frilansande konst- och filmpedagog i Skapande skola-projekt, med offentliga gestaltningsuppdrag och som curator i olika utställningsprojekt. Sedan 2019 har hon varit verksam på Ifö Center, i nordöstra Skåne. Hon är verksam inom Curatorsgruppen S L A M och medlem i Konsthantverkscentrum, KRO, Skulptörförbundet och KC – Syd.
About Ceramic artist Moa Lönn gives an artist talk and guides you through her exhibition Vista Points – a story of clay beyond the burnt objects.
About artists Moa Lönn is based in Skåne, in the south of Sweden. She earned her Master of Fine Arts at the Glass and Ceramics department at Konstfack in 2009. Moa works as an ceramic artist, freelance art and film educator in creative school projects (Skapande Skola), with public commissions and as a curator in various exhibition projects. Since 2019, she has been active at Ifö Center. She is active within the Curators group S L A M and a member of the Swedish Crafts Centre and Konstnärernas Riksorganisation, among other organizations.

UTSTÄLLNING / EXHIBITIONVista Points
Vernissage / Opening 8 oktober 11.00-16.00
8 oktober kl. 11.00-16.00
9 oktober kl. 11.00-16.00
Medverkande / Artist Moa Lönn
Om • I utställningen ”Vista Points” har Moa Lönn arbetat med en kombination av keramik och leranimation där betraktaren bjuds in till berättelsen kring leran bortom de brända objekten. Genom det tidsmässiga rörelseberättandet och de tredimensionella skulpturerna öppnas en ny dimension inom keramikfältet. Moa Lönn ställer frågor kring klimathot, livets bräcklighet och vårt ansvar. Projekten tar fasta på vardagens mänskliga tillstånd samt de ständigt pågående naturliga och sociala processer som omger och uppfyller oss.
Om medverkande Moa Lönn är verksam i Södra Sandby utanför Lund. Hon tog sin Master of Fine Arts på Konstfacks keramik- och glaslinje 2009. Moa arbetar som konstnär, frilansande konst- och filmpedagog i Skapande skola-projekt, med offentliga gestaltningsuppdrag och som curator i olika utställningsprojekt. Sedan 2019 har hon varit verksam på Ifö Center, i nordöstra Skåne. Hon är verksam inom Curatorsgruppen S L A M och medlem i Konsthantverkscentrum, KRO, Skulptörförbundet och KC – Syd.
About In the exhibition "Vista Points", Moa Lönn has worked with a combination of ceramics and clay animation where visitors are invited to the story of clay beyond the burnt objects. Through the temporal narrative of movement and the three-dimensional sculptures, a new dimension is opened within the ceramics field. Moa Lönn asks questions about climate threats, the fragility of life and our responsibility. The projects focus on the everyday human condition as well as the constantly ongoing natural and social processes that surround and fulfill us.
About artists Moa Lönn is based in Skåne, in the south of Sweden. She earned her Master of Fine Arts at the Glass and Ceramics department at Konstfack in 2009. Moa works as an ceramic artist, freelance art and film educator in creative school projects (Skapande Skola), with public commissions and as a curator in various exhibition projects. Since 2019, she has been active at Ifö Center. She is active within the Curators group S L A M and a member of the Swedish Crafts Centre and Konstnärernas Riksorganisation, among other organizations.

Artist Talk Artist Pitch x 6
9 oktober
11.30  Annika Svensson
12.00  Cecilia Levy
12.30  Tina Olsson
13.00  Matilda Kästel
13.30  Ann Karlholm
14.00  Jenny Edlund
Medverkande / Artists Annika Svensson, Cecilia Levy, Tina Olsson, Matilda Kästel, Ann Karlholm, Jenny Edlund.
Om • Vill du veta mer om olika material inom konsthantverksområdet? Under söndagen presenterar sex av Konsthantverkarnas medlemmar sina respektive material i varsin Artist Pitch. De berättar om sitt eget konstnärskap, visar exempel, förklarar tekniker och svarar på frågor. Varje Artist Pitch är ca 20 minuter och det ryms 15 åhörare i varje grupp.
Om medverkande / About artists
Annika Svensson  – keramik /ceramic
Cecilia Levy  – papper / paper
Tina Olsson  – textil / textile
Matilda Kästel – glas / glass
Ann Karlholm  – trä / wood
Jenny Edlund  – smycken / jewellery
About Would you like to know more about different materials within the dynamic field of craft? On Sunday, six members of Konsthantverkarna present their respective material in Artist Pitches. They talk about their own work, show examples and answer questions. Each Artist Pitch last about 20 minutes and there is room for 15 listeners in each group.
Konsthantverkarna • Fotograf: Karin Björkquist
Back to Top