Konsthantverkarna är en av Sveriges största och äldsta föreningar för samtida konsthantverk. De har 85 medlemmar som arbetar med en stor variation av material: glas, keramik, metall, trä, textil, papper och betong. I galleriet visas varje år mellan 10-12 utställningar med såväl medlemmar som svenska och internationella gästutställare. Konsthantverkarna har också ett aktivt program med konstnärssamtal, föreläsningar och privata visningar.
Konsthantverkarna is one of Sweden's oldest and largest members association for contemporary craft consisting of 85 artisans working in vast materials as glass, ceramics, metal, wood, textiles, paper, iron and concrete. Every year they show 10-12 solo exhibitions both with members as well as Swedish and international guest exhibitors. They conduct an active program with artist talks and lectures.

www.konsthantverkarna.se

Konsthantverkarna • Konstnärssamtal Maria Johansson, About objects • Foto: Sara Danielsson

Back to Top