Konstfack grundades 1844 och är Sveriges största konstnärliga högskola med inriktningen konst, design och konsthantverk. Varje år deltar här cirka 900 studenter i kandidat-, master- och doktorandprogram, lärarutbildning och fristående kurser. CRAFT! Är den avslutande utbildningen som leder till en masterexamen.
Konstfack University College of Arts Craft and Design was founded in 1844 and is Sweden’s largest university specializing in art, craft and design. Each year, around 900 students participate in bachelor, master and doctoral studies, teacher training and professional courses. CRAFT! Is the final program for the master students.

Besöksadress / Visiting address • Galleri Panncentralen , Chamottevägen 5, Gustavsberg

www.konstfack2021.se/craft
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Expanding Terrains
Vernissage / Opening • 30 september 17:00-19:00
30 september 11:00-19:00
1 oktober 11:00-19:00
2 oktober 11:00-19:00
3 oktober 11:00-19:00
Medverkande / Artists • Veronika Muráriková, Elin Sundström, Rasmus Nossbring, Frida Nordenlöw, Sara Kallioinen Lundgren, Lisa Maria Pettersson, Teresa Alton Borgelin, Sofia Sipsa, Amanda Nordqvist, Sofi Gunnstedt, Sofia Bahlner, Josefin Gäfvert, Fredda Berg, Eglė Šitkauskaitė, Andrea Forslund Grath, Lea Constan, Camille Barrington-Wood.
Om • Denna generation unga konstnärer/konsthantverkare granskar traditionella uttrycksformer och processer och använder sig av samtida förhållningssätt gentemot konsthantverk för att utmana begrepp som materialitet och rum. Vare sig det tar sig uttryck virtuellt, spirituellt, offentligt eller privat, sker det ofta i interaktionen med de många lagren och betydelserna kopplade till kroppen.
Om medverkande • Medverkande i utställningen är nyutexaminerade från Konstfacks masterutbildning i konsthantverk som omfattar Ädellab, Textil och Keramik & Glas.
About • This generation of young artists/craftspeople scrutinizes the traditional mediums and processes and uses the contemporary approach to the craft practice to challenge the notions of materiality and space. Either it is virtual, spiritual, public or private, it is usually the place that interacts with the layers and manifold meanings connected to one’s body.
About artists • Paricipating artists are this year’s Konstfack master graduates from the Jewellery & Corpus, Textile and Ceramics & Glass departments.
..................................................................

MA Konstfack CRAFT! • Egle Sitkauskaite

Back to Top