Konstfack och HDK-Valand/Göteborgs Universitet
Konstfack och HDK-Valand bedriver utbildning och forskning inom konsthantverk. Vid lärosätena finns totalt cirka tio utbildningsprogram på Kandidat- och Mastersnivå liksom doktorandutbildningar och fristående kurser med konsthantverk som huvudämne.
Konstfack University of Arts, Crafts and Design and HDK-Valand at Gothenburgh University conduct higher education and research within Craft. At their institutions they offer around 10 educational programs at BA and MA level as well as doctoral programs and freestanding courses with Craft as the main subject area.

Besöksadress / Visiting address Konstfack (rum Mandelgren) LM Ericssons väg 14, Hägersten

Webbsida
www.konstfack.se 
www.gu.se/hdk-valand


Facebook
www.facebook.com/Konstfack
www.sv-se.facebook.com/HDKValand


Instagram
www.instagram.com/konstfack
www.instagram.com/hdk_valand

Panelsamtal Panelsamtal om konsthantverksutbildning i samtiden / Panel discussion on contemporary higher education within craft
6 oktober 10.00-15.00
Medverkande / Artists I samtalet möts utbildningsanordnare, studenter och representanter för konsthantverksfältet och utbildningsväsendet. 
Om • Med panelsamtalet vill deltagarna skapa diskussion, samtal och debatt om högre utbildning inom konsthantverk och dess relevans i samtiden. Samtalet sker i två delar där både för- och eftermiddag avslutas med publik frågestund och diskussion. Samtalet sker på svenska.
10.00-12.00
I del ett av panelsamtalet diskuteras utbildningarnas innehåll och relevans i relation till konsthantverksfältet och yrkeslivet.
13.00-15.00
I del två av panelsamtalet diskuteras konsthantverks-programmens roll inom högre utbildning och dess relation till omvärlden.
Om medverkande Medverkande i samtalet är lärare, utbildningsansvariga och studenter från konsthantverksutbildningar vid HDK-Valand och Konstfack, yrkesverksamma konsthantverkare samt representanter för yrkesorganisationer, högskoleväsende och politiker.
About With this panel discussion, the participants want raise discussion and debate sthe higher educations within arts and crafts and its relevance in the present. The panel discussion takes place in two parts and includes a public question and answer session. The conversation will be held in Swedish.
10.00-12.00
In part one of the panel discussion, the content and relevance of the educations are discussed in relation to the arts and crafts field and professional life.
13.00-15.00
In part two of the panel discussion, the role of arts and crafts programs in higher education and its relationship to the outside world is discussed.
About artists The participants are teachers, education managers and students from the craft programs at HDK-Valand and Konstfack as well as representatives from craft-field organisations, educational authorities, politicians and professional craft artists.
Konstfack och HDK-Valand • Panelsamtal om konsthantverksutbildning i samtiden • Fotograf: David Carlsson
Back to Top