MA2 CRAFT! Konstfack
Konstfack grundades 1844 och är Sveriges största konstnärliga högskola med inriktningen konst, design och konsthantverk. Varje år deltar här cirka 900 studenter i kandidat-, master- och doktorandprogram, lärarutbildning och fristående kurser. CRAFT! Är den avslutande utbildningen som leder till en masterexamen.

Konstfack University College of Arts Craft and Design was founded in 1844 and is Sweden’s largest university specializing in art, craft and design. Each year, around 900 students participate in bachelor, master and doctoral studies, teacher training and professional courses. CRAFT! Is the final program for the master students.
MA2 Craft! Konstfack • Linda Nurk, Shed Snakeskin Weave • Foto: Anders Ljungberg, Linda Nurk
Back to Top