Konstfack
Konstfack grundades 1844 och är Sveriges största konstnärliga högskola med inriktningen konst, design och konsthantverk. Varje år deltar här cirka 900 studenter i kandidat-, master- och doktorandprogram, lärarutbildning och fristående kurser. CRAFT! är ett masterprogram som ser konsthantverket som en relevant metod för att ifrågasätta och utmana samtiden där föreställningen om vad konsthantverk kan vara ständigt utmanas.
Konstfack University College of Arts Craft and Design was founded in 1844 and is Sweden’s largest university specializing in art, craft and design. Each year, around 900 students participate in bachelor, master and doctoral studies, teacher training and professional courses. CRAFT! is a master programme that look at craft as a relevant method for questioning and challenging contemporary times where the idea of what crafts can be is constantly challenged.

Besöksadress / Visiting address Konstfack, LM Ericssons Väg 14, Hägersten

www.konstfack.se
Social Club CRAFT! Social Club
6 oktober 10.00-12.00
7 oktober 10.00-12.00
Föranmälan krävs / Registration required Nej /No
Kostnad / Cost Gratis, Free of charge
Moderators Sarah Darro (USA), Amanda Pinatih (NL), Maria Ragnestam (SE), Marina Elenskaya (NL), Frank Verkade (NL), Veronika Muráriková (SVK), Anders Ljungberg (SE)
Medverkande / Participants Berenice Hernandez, Linea Matei, Matilda Frid, Elizabeth Abbott, Amandah Andersson, Beatrice Alvestad Lopez, Bhumika Sethi, Judit Fritz, Hanna Havdell, Helene Kask, Catrin Axelsson, Rosita Ståhl, Mira Davida, Linda Nurk, Miriam Johannesson, Alma Winkler, Jonathan Widegren, Matilda Envall, Susan Sang, Mariona Miquel Ros, Nina Johansson
Om • Välkommen till en serie informella och reflekterande diskussioner om en mängd olika ämnen som rör hantverksmetoder. Utställningsutrymmet kommer att förvandlas till ett nav för samtal och möten med studenter och nyexaminerade konsthantverkare.
About • Welcome to a series of informal and reflective discussions on a variety of topics related to craft practices. The exhibition space will be transformed into a buzzing hub for conversations and meetings with students and newly graduated craft artists.
Craft! Konstfack
Back to Top