Kapsylen Ateljéer
Kapsylen ateljéer består av utövare från arbetskollektivet Kapsylen. I lokalerna på Södermalm har ett femtiotal kulturutövare sina studior: konstnärer, keramiker, textilkonstnärer, designer, grafiska formgivare, arkitekter, musiker, filmare med flera.
Kapsylen Atejéer is part of the creative work collective Kapsylen. The building on Södermalm contains  fifty studios for artists, ceramicists, textile artists, designers, graphic designers, architects, musicians, filmmakers and more.

Besöksadress / Visiting address Tjärhovsgatan 44, Stockholm (den röda dörren i valvet)

Webbsida
www.kapsylen.se/front
Öppen ateljé / Open studio Öppen ateljé på kapsylen
6 oktober  17.00-21.00
8 oktober 12:00-18.00
Medverkande / Artists Maria Zetterstrand, Elisabeth Ottebring, Eva Larsson, Stefan Ulinder, Sanna Haverinen, Lotte Nilsson Välimaa, Sara Casten Carlberg, Ingela Friedner
Om • Under Stockholm Craft Week öppnas flera av Kapsylens ateljéer upp för allmänheten som välkomnas in i den konstnärliga processen och aktuella projekt. Shibori, broderi, pappersslöjd, måleri, screentryck, skulptur, drejning med mera visas och förklaras av respektive utövare. Det blir även filmvisning och temabarer med dryck och tilltugg. På lördagen bjuds det på hantverks café i matsalen.
Om medverkande / About artists
Sara Casten Carlberg • Arbetar med måleriska tekniker, främst på textil. www.saracasten.com
Sanna Haverinens • Slöjdar grenpenslar och screentrycker mönster. www.sannahaverinen.com
Elisabeth Ottebring •  En keramiker vars produktion präglas av nyfikenhet. www.elisabethottebring.com
Ingela Friedner • Screentrycker, broderar, och färgar i shiboriteknik.
Eva Larsson • Skapar skulpterade objekt som ofta visas i större installationer. www.evalarsson.com
Lotte Nilsson Välimaa • Skapar konst som är fokuserad på mötet med betraktaren. www.darkpink.se
Stefan Uhlinder • Basen i konstnärskapet är figurativt måleri, men också mönsterrapport på textila verk. www.stefanuhlinder.se
Maria Zetterstrand • De skulpturala verken i lera utgår från materialet. www.mariazetterstrand.com
About During Stockholm Craft Week, several of Kapsylen's studios will open up to the public. Techniques like Shibori, screen printing, turning and more are shown and explained by the artists. There will also be a film screening and bar with drinks and snacks. On Saturday there will be craft café with coffee and cakes in the cosy dining room.
About artists
Sara Casten Carlberg • Works with painting techniques, mainly on textiles. www.saracasten.com
Sanna Haverinens • Makes hand crafted branch brushes and screen prints patterns. www.sannahaverinen.com
Elisabeth Ottebring • A ceramicist whose production is characterized by curiosity. www.elisabethottebring.com
Ingela Friedner • Works with screen printing, embroiders and dyes in shibori technique.
Eva Larsson • Creates sculptures that are often displayed in larger installations.
www.evalarsson.com
Lotte Nilsson Välimaa • Makes art focused on the encounter with the viewer. www.darkpink.se
Stefan Uhlinder • The basis of the artistry is figurative painting, but also pattern report on textile works. www.stefanuhlinder.se
Maria Zetterstrand • Her sculptural works emerge from clay. www.mariazetterstrand.com
Kapsylen Ateljéer • Foto: Maria Zetterstrand
Back to Top