Kaolin är Sveriges enda renodlade keramikkooperativ med både butik och galleri. Kaolin består av ett tjugotal medlemmar spridda över hela landet, som arbetar med skulptur och bruksgods i keramik. I Kaolins galleri visas såväl medlemsutställningar som utställningar med gästkeramiker från både Sverige och utlandet.
Kaolin is an artist owned and run space for ceramists, founded in 1978. Today, the group has around twenty members from all over Sweden, working with unique objects as well as utility goods in ceramic. The gallery show member exhibitions as well as exhibitors from both Sweden and abroad.

www.kaolin.se

Kaolin • Foto: Caroline Södergren

Back to Top