Kaolin är sveriges enda renodlade keramikkooperativ med både butik och galleri. Kaolin består av ett tjugotal medlemmar spridda över hela Sverige. I Kaolins galleri visas separatutställningar med inbjudna keramiker från både Sverige och utlandet.
Kaolin is an artist owned and run space for ceramists, founded in 1978. Today, the group has around twenty members from all over Sweden, working with unique objects as well as utility goods. The gallery show members exhibitions as well as exhibitors from both Sweden and abroad.

www.kaolin.se
Besöksadress/Visiting address: Hornsgatan 50, Stockholm
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

Utställning / exhibitionVernissage Jane Holmberg
Vernissage/Opening: 3 oktober 11.00-16.00
Medverkande / Artists: Jane Holmberg
Om medverkande: Jane Holmblad är en dansk keramiker som arbetar med både bruksföremål och unikat på temat rörelse, förändring och process.
About artist: Jane Holmblad is a Danish ceramic artist working with both ceramics and unique objects on the theme of movement, change and process.
..................................................................

Kaolin • Jane Holmberg • Foto: Mads Hagedorn

Back to Top