Kåda består av en grupp konsthantverkare och fungerar som en plattform för materialbaserad konst – ett skapande där materialet och den konstnärliga processen står i centrum. Sedan starten 2018, har Kåda lyft samtida konstnärer och konsthantverkare genom grupputställningar, soloutställningar och samarbetsprojekt.
Kåda consists of a group of artisans with a common interest in material based art or any art form placing matter and process in the centre of attention. They have been operating since 2018 and work as a platform to highlight craft makers through group exhibitions, solo shows, and collaborative works.

Besöksadress / Visiting address • Kungsgatan 84, Stockholm

www.kadacollective.com

..................................................................

Utställning / Exhibition • Bärnsten
Vernissage:  1 oktober 16:00-20:00
Fre: 1 oktober 16.00-20.00
Lö: 2 oktober 12:00-16:00
Sö: 3 oktober 12:00-16:00
Medverkande / Artists • Alvaro Aramburu, Elvira Jönsson, Guillaume Klein, Helena Pernow, Jonas-Petter Wallner, Laura Blake, Linnea Dalstrand.
Om • Bärnsten består av kåda som pressats samman över lång tid, förstenade klumpar som kan innehålla fossila spår. Det är ett material i långsam förändring. I grupputställningen ’Bärnsten’ visas verk av och med medlemmar ur kollektivet Kåda.
Om medverkande • Kåda är ett internationellt curator-kollektiv med rötter i Dalsland, som sedan starten 2018 lyft samtida konsthantverkare genom grupputställningar, soloutställningar och samarbetsprojekt. Med gemensam nämnare i materialbaserad konst besitter medlemmarna i kollektivet kunskap inom ett brett spektrum av praktiker såsom textil, metall, trä och måleri.
About • Amber derives from tree resin that has been compressed over time, irregular lumps that sometimes contains traces of fossils. It’s a material in slow transformation. The group exhibition ’Bärnsten’ showcases work from the Kåda collective members.
About artists • Since the start in 2018 the international curating collective Kåda  has lifted contemporary artisans through group exhibitions, solo exhibitions and collaborative projects. With a common interest in material-based art, the Kåda members possess a wide range of skill within different practices like textiles, metal crafts, wood crafts and painting.
..................................................................

Kåda • Laura Blake & Alvaro Aramburu

Back to Top