Kåda består av en grupp konsthantverkare och fungerar som en plattform för materialbaserad konst – ett skapande där materialet och den konstnärliga processen står i centrum. Sedan starten 2018, har Kåda lyft samtida konstnärer och konsthantverkare genom grupputställningar, soloutställningar och samarbetsprojekt.
Kåda consists of a group of artisans with a common interest in material based art or any art form placing matter and process in the centre of attention. They have been operating since 2018 and work as a platform to highlight craft makers through group exhibitions, solo shows, and collaborative works.

www.kadacollective.com

Kåda • Laura Blake & Alvaro Aramburu

Back to Top