Almgrens sidenväveri är Skandinaviens äldsta aktiva industrimiljö. På 1800-talet var väveriet en stor kvinnoarbetsplats välkänd för sina vackra sidensjalar som bars av kvinnor i hela landet. Än i dag vävs sidentyger och band på de ursprungliga vävstolarna.
Almgren silk factory is the oldest active industrial environment in Scandinavia. During the 19th century the factory was a large scale women's workplace well known for its beautiful silk shawls worn by women throughout the country. Even today, silk fabrics and ribbons are woven on the original looms.

Besöksadress / Visiting address • Repslagargatan 15 A, Stockholm

www.kasiden.se

..................................................................

VISNING / GUIDED TOUR • Siden på Söder

1 oktober 12.00-13.00
Föranmälan krävs / Registration required • E-mail: info@kasiden.se
Medverkande / Artist • Vandringen leds av Anna Hedtjärn Wester, museichef vid K. A. Almgren sidenväveri och museum.
Om • Följ med på en tur i kvarteren runt Götgatsbacken och ta del av berättelsen om Almgrens sidenväveri. Det handlar om sjalar, jacquarder och kvinnors arbete – en berättelse som startar 1833 och leder fram till dagens verksamhet i väveriet. Vandringen avslutas med ett besök i väveriet.
Om medverkande • Almgrens sidenväveri är Skandinaviens äldsta aktiva industrimiljö. På 1800-talet en stor kvinnoarbetsplats, välkänd för sina vackra sidensjalar som bars av kvinnor i hela landet. Än idag vävs sidentyger och band på det ursprungliga vävstolarna.
About • Join a tour in the neighborhood around Götgatsbacken and learn about shawls, jacquards and women's work at the Almgren silk factory. The story starts in 1833 and leads on to today's activities in the factory. The tour ends with a visit to the silk factory.
About artists • Almgren silk factory is the oldest active industrial environment in Scandinavia. During the 19th century the factory was a large scale women's workplace well known for its beautiful silk shawls worn by women throughout the country. Even today, silk fabrics and ribbons are woven on the original looms.
..................................................................

K A Almgren sidenväveri och museum • Sidensjal • Foto: Ingela Almgren

Back to Top