Almgrens sidenväveri är Skandinaviens äldsta aktiva industrimiljö. På 1800-talet var väveriet en stor kvinnoarbetsplats välkänd för sina vackra sidensjalar som bars av välbärgade damer i hela landet. Än i dag vävs sidentyger och band på de ursprungliga vävstolarna.
Almgren silk factory is the oldest active industrial environment in Scandinavia. During the 19th century the factory was a large scale women's workplace well known for its beautiful silk shawls worn by high society women throughout the country. Even today, silk fabrics and ribbons are woven on the original looms.

www.kasiden.se

K A Almgren sidenväveri och museum • Sidensjal • Foto: Ingela Almgren

Back to Top