K.A. Almgren sidenväveri & museum
På Almgren sidenväveri & museum möts samtid och historia – det är idag det enda verksamma sidenväveri som finns kvar i Norden. Här kan sidentyger och band vävas på originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-talet. Det är också en plats för utställningar och program där textilt konsthantverk står i centrum.
Almgren silk factory & museum is the only active silk factory remaining in the Nordic countries. On ancient machines silk fabrics and ribbons are woven in their original factory environment from the 1860s. It is also a space for exhibitions where textilies stands in the centre of attention.

Besöksadress / Visiting address Repslagargatan 15 A, Stockholm

www.kasiden.se
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONTextil triologi, del 2 - en viss kontroll/Textile Trilogy, part 2 - some control
Vernissage / Opening 7 oktober 16.00-18.00
Vernissagen sker i närvaro av konstnärerna. Vid 16.30 invigningstalar museichef Mari-Louise Franzén och curator Anna T Wolgers, följt av musik av Alexandra Quensel.
6 oktober 12.00-16.00
7 oktober 12.00-18.00
8 oktober 12.00-16.00
9 oktober 12.00-16.00
Kostnadsfritt under vernissagen! / Free opening during the opening!
Kostnad / Cost • Ordinarie entré: 80 kr för vuxna, gratis för barn upp till 18 år.
Regular entrance fee: 80 SEK. Free for children up to 18 years old of age.
Medverkande / Artists Ebba Andersson, Emilia Elfvik, Heli Tuori Luutonen, Tomas Robefelt och Grethe Wittrock.
Om • Den textila praktiken kräver ett visst mått av kontroll, inte minst vid ett sidenväveri som K.A. Almgren. Tusentals trådar har sin rätta plats och sin specifika funktion i den stora väven – det finns ett system, en ordning, en plats för allt. Fiber Art Sweden har bjudit in fem konstnärer som på olika sätt inkluderar idén om system och organisation i sina gestaltningar.
Om medverkande I utställningen deltar fem konstnärer som på olika sätt inkluderar idén om system och organisation i sina gestaltningar:
Ebba Andersson gestaltar arbetslivserfarenheter och digital teknik – med hjälp av stickmaskin.
Emilia Elfvik ifrågasätter förgrund och bakgrund i expansiva broderier.
Tomas Robefelt sorterar och organiserar i subjektiva system.
Heli Tuori-Luutonen transformerar färgobservationer från blick till akvarell till tråd.
Grethe Wittrock bearbetar ljuset, luften och rummet – förutom fiber och färg.
About The textile practice requires a certain amount of control, not least at a silk weaving mill like K.A. Alm branch. Thousands of threads have their proper place and their specific function in the great fabric – there is a system, an order, a place for everything. Fiber Art Sweden has invited five artists who in different ways include the idea of system and organization in their designs.
About artists The exhibition showcases works by five artists who in different ways include the idea of systems and organization in their designs:
Ebba Andersson portrays working life experiences and digital technology - with the help of a knitting machine.
Emilia Elfvik questions foreground and background in expansive embroideries.
Tomas Robefelt sorts and organizes in subjective systems.
Heli Tuori-Luutonen transforms color observations from sight to watercolor to thread.
Grethe Wittrock processes light, air and space – in addition to fiber and colour.
Workshop Lär dig vika papper med Tomas Robefelt / Folding paper workshop with Tomas Robefelt 
8 oktober 12.30-15.30
Föranmälan krävs / Registration required • Ja / Yes
E-post vid föranmälan / Mail registration mailto:info@kasiden.se
Kostnad per person / Cost per person 350 kr, entré ingår i priset / 350 SEK entrance is included in the price
Medverkande / Artist Tomas Robefelt
Om • Lär dig vika boxar och askar i olika papper, inspirerat av zhen xia bao.
Om medverkande Tomas Robefelt är en av konstnärerna som deltar i utställningen ”Textil triologi, del 2 - en viss kontroll”. Han arbetar med textil, papper, lådor och  bokbinderi.
About Lern how to fold boxes in different types of paper. Inspired by zhen xia  bao.
About artist Tomas Robefelt is one of the artists participating in the exhibition “Textile Trilogy, part 2 - some control.” He works with textiles, paper, boxes and bookbinding.
Visning / Guided tour Textil triologi, del 2 - en viss kontroll/Textile Trilogy, part 2 - some control
9 oktober 13.00 - 14.00
Föranmälan krävs / Registration required • Ja / Yes
E-post vid föranmälan / Mail registration mailto:info@kasiden.se
Kostnad per person / Cost per person • 80 SEK
Medverkande / Artists Ebba Andersson, Emilia Elfvik, Heli Tuori Luutonen, Tomas Robefelt och Grethe Wittrock.
Om • Curator Anna T Wolgers visar utställningen Textil triologi, del 2 - en viss kontroll. 
Om medverkande Fiber Art Sweden bjuder in fem konstnärer som på olika sätt inkluderar idén om system och organisation i sina gestaltningar: Ebba Andersson gestaltar arbetslivserfarenheter och digital teknik – med hjälp av stickmaskin. Emilia Elfvik ifrågasätter förgrund och bakgrund i expansiva broderier. Tomas Robefelt sorterar och organiserar i subjektiva system. Heli Tuori-Luutonen transformerar färgobservationer från blick till akvarell till tråd.
About Curator Anna T Wolgers shows the exhibition Textile Trilogy, part 2 - some control.
About artists Fiber Art Sweden invites five artists who in different ways include the idea of systems and organization in their designs: Ebba Andersson portrays working life experiences and digital technology - with the help of a knitting machine. Emilia Elfvik questions foreground and background in expansive embroideries. Tomas Robefelt sorts and organizes in subjective systems. Heli Tuori-Luutonen transforms color observations from sight to watercolor to thread.
Almgren sidenväveri och museum • Ingela Almgren
Back to Top