Bakom curatorsgruppen Günther / Harrius står stockholmsbaserade keramikerna Joanna Günther och Caroline Harrius som bägge är utbildade på Konstfack, Keramik och Glas. De arbetar med sina egna verk från ateljéer i Gamla Porslinsfabriken, Gustavsberg.
Joanna Günther och Caroline Harrius work as professional ceramicists with studios in Gustavsberg, outside the city. They both have a Masters degree from Konstfack University of Arts Crafts and Design and during Stockholm Craft Week they have formed the curators’ duo Günther / Harrius for the exhibition Making something from nothing / Houseproud.

Webbsida
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Making something from nothing / Houseproud
Vernissage / Opening  • 30 september 17.00-20.00
30 september 12.00-20.00
1 oktober 12.00-19.00
2 oktober 11.00-19.00
3 oktober 11.00-17.00
Besöksadress / Visiting address •  Way Gallery, Upplandsgatan 57, Stockholm
Medverkande / Artists • Anja Fredell, Clara Dackenberg, Emelie Liljebäck, Erika Emerén, Evelina Dovsten, Kristina Skantze, Mia Larsson, Tillie Burden, Zandra Ahl, Joanna Günther, Caroline Harrius
Om • Den här grupputställningen är curaterad av keramikerna Joanna Günther / Harrius och tar avstamp i en 43 år gammal text av Lucy Lippard, en text som kan sägas stå i paritet med dagens samhälle och statussymboler i hemmet. Konsthantverkare från olika fält är inbjudna att tolka samma stycke text genom sitt konstnärskap. Resultatet kan du se på intima WAY Gallery. I samband med utställningen finns även en souvenirshop med objekt i begränsad upplaga, gjorda av deltagarna.
Om medverkande • Elva konsthantverkare med olika formspråk, inriktning och erfarenhet har skapat verk utifrån en text av Lucy Lippard. Gemensamt är att de individuella konstnärskapen äger stor integritet.
About • This group exhibition, curated by the ceramists Joanna Günther and Caroline Harrius is based on a 43 year old text by Lucy Lippard which they share a common interest for in terms of today’s society and status symbols in homes. They have invited artisans within different fields to make an interpretation of the text through their practice. We get to take part in the narratives emerging from the same piece of text presented at WAY Gallery. In connection with the exhibition, a small souvenir shop will be open, selling objects made by the participants.
About artists • All eleven artisans has an artistic practice relevant to chosen the essay. The artisans are active in different disciplines with different lengths of experience, what they share is that they are accomplished practitioners in their own field.
..................................................................

ARTIST TALK • DIGITALT • Making something from nothing / Houseproud
2 oktober 15.00
Besöksadress / Visiting address •  Way Gallery, Upplandsgatan 57, Stockholm
Medverkande / Artists • Anja Fredell, Joanna Günther, Caroline Harrius, Kristina Skantze, Evelina Dovsten
Om • I dialog med inbjudna konstnärer diskuteras ett stycke ur essän Making Something from Nothing, av Lucy Lippard. Hur har deltagarna tagit sig an texten och applicerat den på sitt konstnärskap? Samtalet sker framför allt digitalt, men det finns även några få bokningsbara platser i galleriet.
About • In dialogue with the artists invited, a piece from the essay Making Something from Nothing, by Lucy Lippard, will be discussed. How did the participants approach the text and apply it to their practice? The talk will be held in Swedish and takes place digitally.
..................................................................

Joanna Günther & Caroline Harrius • Joanna Günther, Sea shells • Foto: Joanna Günther

Back to Top