HV-Gallery is a textile gallery showing a broad span of the textile art and form. Exhibitions by external artists and artisans presented provides an insight to the textile art field, both nationally and internationally.
Adress: Djurgårdsslätten 82, Stockholm
..................................................................
EXHIBITION Emerging Talents 2019 • October 3, 12.00-16.00, October 4, 12.00-16.00, October 5, 11.00-16.00. For regular opening hours visit www.hv-textil.se
About: We all have a close relation to textile materials; it can be comforting, protecting, evoke memories and give associations, but it can also irritate. In this year’s edition of Emerging Talents, we approach some of these experiences. The exhibitors come from the art and design schools: Konstfack, Beckmans Designhögskola, Konsthögskolan in Umeå och HV Skola, and show a width of textile expressions.
Artists: Linnea Bergman, Caroline Bonaldi, 
Lovisa Hed,
Marie Hellström, 
Ingvild Melberg Eikeland, Erik Olsson and Frida Sörbom
Registration: Further information about admission free seminars and workshops during Craft Week will be published on www.hv-textil.se
..................................................................
Om Emerging Talents 2019
Vi har alla har en relation till det textila materialet. Det kan trösta, skydda, väcka minnen, ge associationer och det kan skava. I årets upplaga av utställningen Emerging Talents, närmar vi oss några av dessa kroppsliga erfarenheter. Utställarna kommer från olika utbildningar på: Konstfack, Beckmans Designhögskola, Konsthögskolan i Umeå samt HV Skola, och visar en bredd av personliga, textila uttryck. Utställningen är curerad av Studio Brieditis & Evans.

Om HV Galleri
HV Galleri är ett galleri med målsättningen att visa bredden inom textil konst och form. Här presenteras utställningar med konstnärer och hantverkare, som ger en inblick i det textila fältet, både nationellt och internationellt.

Artist Marie Hellström, "Björnarna marscherar", HV Galleri • Photo Marie Hellström

Back to Top