Den ideella föreningen Hertha Hillfons Vänner bildades 2014 för att främja kännedomen om Hillfon och hennes konstnärskap. Föreningen har drygt hundra verk av Hillfon i sin ägo. Genom samarbeten, projekt och utlån till konsthallar och museer görs Hillfons konstnärskap kontinuerligt tillgängligt för allmänheten.
Hertha Hillfons Vänner (Friends of Hertha Hillfon) is a non-profit association founded in 2014 to promote awareness of Hertha Hillfon and her artistry. Through collaborations and projects, and by lending the association’s over 100 Hillfon artworks to galleries and museums, her artistry is continuously made available to the public.

www.herthahillfonsvanner.wordpress.com

..................................................................

Boksamtal / Book Seminar • Boksamtal: Hertha Hillfon 100 år
2 oktober 14.00-15.45
Besöksadress • Fredsgatan 12, Stockholm
Fri entré • Ingen biljett erfordras. Begränsat antal platser (dörrarna öppnas kl. 13:30)
Program
Love Jönsson och Johan Wingestad intervjuas av Anna Jakobsson angående bokprojektet.
Visning av kortfilmen Körsbärsträdet (2021) av Ocean Hillfon.
Panelsamtal med Calle Forsberg, Päivi Ernkvist och Karin Rongedal, med Love Jönsson som moderator.
Aktiviteterna under jubileumsåret genomförs genom generöst stöd av Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.
Medverkande / Artist • Love Jönsson, Johan Wingestad, Anna Jakobsson, Päivi Ernkvist, Calle Forsberg, Karin Rongedal.
Om • 2021 är det 100 år sedan konstnären Hertha Hillfon föddes och 50 år sedan hon blev invald i Konstakademien. Med anledning av jubileet ger Hertha Hillfons Vänner ut en ny bok om konstnären i samarbete med Rian designmuseum i Falkenberg.
Om medverkande • Love Jönsson är författare och museichef för Rian designmuseum i Falkenberg.
Johan Wingestad är verksamhetsledare för Konstnärernas Kollektivverkstad och ingår i den nya bokens redaktionskommitté.
Anna Jakobsson är projektledare och har arbetat med jubileumsåret för Hertha Hillfons Vänner.
Päivi Ernkvist är keramiker och projektledare med lång erfarenhet av att arbeta med keramik i offentlig miljö.
Calle Forsberg är keramiker och brorson till Hertha Hillfon.
Karin Rongedal var god vän med Hertha Hillfon och återkommande modell i konstnärens arbete. 
About •This year it’s 100 years since Hertha Hillfon was born and 50 years since she was elected member of The Academy of Fine Arts. On the occasion of the anniversary, a new book about the artist is published by Hertha Hillfons Vänner in collaboration with the Rian Design Museum in Falkenberg.
Free entrence • No registration required. Limited number of guests (the doors open at 13.30)
Program
Love Jönsson and Johan Wingestad are interviewed by Anna Jakobsson about the book project.

Screening of the short film Körsbärsträdet (2021) by Ocean Hillfon.

Panel discussion with Calle Forsberg, Päivi Ernkvist and Karin Rongedal, with Love Jönsson as moderator.

About artist • Love Jönsson, director of Rian Design Museum, and recognized author.
Johan Wingestad, executive leader of Konstnärernas Kollektivverkstad, and editorial advisor for the new book.

Anna Jakobsson, project manager for the Hertha Hillfon 100 years’ jubilee.

Päivi Ernkvist, ceramicist and project manager with extensive experience of working with ceramics in a public environment.

Calle Forsberg, ceramist and nephew of Hertha Hillfon.

Karin Rongedal was a good friend of Hertha Hillfon who often modelled for the artist.

..................................................................

Hertha Hillfon

Back to Top